Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Logo_cz_pl_eu_barevne

Registrační číslo projektu CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0003093
Název projektu Zvýšení znalostí a dovedností vysokoškolských studentů v oblasti implementace veřejných politik v České republice a Polsku a zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce
Poskytovatel dotace Euroregion Silesia
Řešitel Ing. Eva Ardielli, Ph.D.
Typ projektu INTERREG V-A (Česká republika - Polsko)
Doba řešení projektu 1.1.2022 - 31.12.2022

Předmět výzkumu

Projekt je zaměřen na zprostředkování teoretických znalostí a praktických dovedností studentům VŠ zapojených partnerů. Cílem je zvýšení znalostí a dovedností VŠ studentů v oblasti implementace veřejných politik v České republice a Polsku, které jsou významné pro rozvoj regionu (vzdělávání, zdravotnictví, neziskový sektor, bydlení) a tím přispět ke zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce v příhraničních oblastech CZ-PL. Projekt reaguje na znalostní mezery VŠ studentů.

Výstupy

Konference RASPO 2022

Přednášky pro studenty:

  • 25. 10. 2022 – Školství (Bečica CZ|PL, Vavrek CZ|PL, Janovská CZ|PL a Platkowska CZ|PL)
  • 8. 11. 2022 - Zdravotníctví (Vrabková CZ|PL, Vaňková CZ|PL, Bobrowská CZ|PL a Kauf CZ|PL)
  • 22. 11. 2022 – Neziskový sektor (Kovářová CZ|PL a Krasucka CZ|PL)
  • 22. 11. 2022 – Bydlení (Slavata CZ|PL, Ardielli CZ|PL a Maciejasz CZ|PL)