Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2023/002 Organizace doktorské konference MEKON 2023 a SGS workshopu 2023 na EKF 2023 2023
SP2023/008 Finanční modely za ESG podmínek a klimatických vlivů 2023 2023
SP2023/013 Vyhodnocení vlivu rozdílných sazeb spotřebních daní v České republice a v sousedních státech na chování spotřebitelů a inkaso nepřímých daní v České republice 2023 2023
SP2023/019 Analýza modelů finančních trhů za vybraných podmínek 2023 2023
SP2023/025 Rodinný podnik: Analýza faktorů ovlivňujících postoje zaměstnanců při výběru zaměstnavatele 2023 2023
SP2023/030 Současné výzvy pro cenovou a finanční stabilitu 2023 2023
SP2023/033 Zhodnocení socio-ekonomických faktorů duševního zdraví populace v České republice 2023 2023
SP2023/044 Analýza právní gramotnosti studentů v průběhu studia vysoké školy 2023 2023
SP2023/052 Determinanty spotřebitelského chování a jejich vliv na typologii 2023 2023
SP2023/064 Veřejné rozpočty jako základ použití vícekriteriálních metod 2023 2023
SP2023/078 Modelování neurčitosti a sumarizace dat pro podporu rozhodování v chytrých městech 2023 2023
SP2023/079 Analýza strukturální nerovnováhy na trhu práce v České republice 2023 2023
SP2023/083 Vliv vybraných faktorů na výsledek elektronických nákupních výběrových řízení 2023 2023

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2022/1 Vyhodnocení dopadů reformy osobní důchodové daně na daňový výnos a daňovou progresivitu v České republice 2022 2022
SP2022/111 Organizace doktorské konference MEKON a SGS Workshopu 2022 2022
SP2022/113 Modelování názorů a preferencí pomocí fuzzy nástrojů: koalice, agregace a vzájemné závislosti 2022 2022
SP2022/126 Analýza spotřebitelských postojů na B2C trhu 2022 2022
SP2022/29 Aplikace vybraných matematicko-statistických metod v podmínkách veřejné ekonomiky 2022 2022
SP2022/38 Ekonometrické modelování determinantů makro-finančního rozvoje 2022 2022
SP2022/4 Analýza komplexních modelů pro finanční rozhodování 2022 2022
SP2022/54 Současné výzvy pro rozvoj měst a trh práce v České republice 2022 2022
SP2022/58 Finanční modely za tržního a technického rizika a nejistoty s prvkem učení 2022 2022
SP2022/7 Nové trendy a metodické přístupy ve vývoji kompozitních indexů a jejich aplikace na územní jednotky evropského prostoru 2022 2022
SP2022/71 Analýza podvodů u přeshraničních transakcí a jejich dopady na identifikaci rizik v rámci podnikatelských aktivit 2022 2022
SP2022/74 Výpočetní inteligence v predikci ekonomických veličin, data miningu a modelování ekonomických procesů 2022 2022
SP2022/93 Vliv práce na dálku na organizační kulturu a její provázanost s dalšími aspekty práce v kontextu pandemické situace 2022 2022