Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2022/1 Vyhodnocení dopadů reformy osobní důchodové daně na daňový výnos a daňovou progresivitu v České republice 2022 2022
SP2022/111 Organizace doktorské konference MEKON a SGS Workshopu 2022 2022
SP2022/113 Modelování názorů a preferencí pomocí fuzzy nástrojů: koalice, agregace a vzájemné závislosti 2022 2022
SP2022/126 Analýza spotřebitelských postojů na B2C trhu 2022 2022
SP2022/29 Aplikace vybraných matematicko-statistických metod v podmínkách veřejné ekonomiky 2022 2022
SP2022/38 Ekonometrické modelování determinantů makro-finančního rozvoje 2022 2022
SP2022/4 Analýza komplexních modelů pro finanční rozhodování 2022 2022
SP2022/54 Současné výzvy pro rozvoj měst a trh práce v České republice 2022 2022
SP2022/58 Finanční modely za tržního a technického rizika a nejistoty s prvkem učení 2022 2022
SP2022/7 Nové trendy a metodické přístupy ve vývoji kompozitních indexů a jejich aplikace na územní jednotky evropského prostoru 2022 2022
SP2022/71 Analýza podvodů u přeshraničních transakcí a jejich dopady na identifikaci rizik v rámci podnikatelských aktivit 2022 2022
SP2022/74 Výpočetní inteligence v predikci ekonomických veličin, data miningu a modelování ekonomických procesů 2022 2022
SP2022/93 Vliv práce na dálku na organizační kulturu a její provázanost s dalšími aspekty práce v kontextu pandemické situace 2022 2022

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2021/15 Analýza komplexních modelů finančního rizika v různorodém tržním prostředí 2021 2021
SP2021/18 Hodnocení výkonnosti poskytovatelů veřejných služeb v ČR 2021 2021
SP2021/50 Současné výzvy ekonomického rozvoje 2021 2021
SP2021/51 Komplexní využití kvantitativních metod v ekonomických disciplínách 2021 2021
SP2021/56 Změna klíčových měřítek výkonnosti ve specifických oblastech podnikového Balanced Scorecard v kontextu pandemické situace ​ 2021 2021
SP2021/57 Hybridní finanční modelování a oceňování za neurčitosti 2021 2021
SP2021/67 Mezinárodní zhodnocení výkonnosti zdravotních a sociálních služeb se zaměřením na uplatnění vícekriteriálních metod 2021 2021
SP2021/74 Minimalizace rizik souvisejících s dodáním zboží na pozadí využití INCOTERMS 2020 2021 2021
SP2021/86 Model pro sběr a hodnocení dat na podporu rozhodování ve Smart městech 2021 2021