Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2021/15 Analýza komplexních modelů finančního rizika v různorodém tržním prostředí 2021 2021
SP2021/18 Hodnocení výkonnosti poskytovatelů veřejných služeb v ČR 2021 2021
SP2021/50 Současné výzvy ekonomického rozvoje 2021 2021
SP2021/51 Komplexní využití kvantitativních metod v ekonomických disciplínách 2021 2021
SP2021/56 Změna klíčových měřítek výkonnosti ve specifických oblastech podnikového Balanced Scorecard v kontextu pandemické situace ​ 2021 2021
SP2021/57 Hybridní finanční modelování a oceňování za neurčitosti 2021 2021
SP2021/67 Mezinárodní zhodnocení výkonnosti zdravotních a sociálních služeb se zaměřením na uplatnění vícekriteriálních metod 2021 2021
SP2021/74 Minimalizace rizik souvisejících s dodáním zboží na pozadí využití INCOTERMS 2020 2021 2021
SP2021/86 Model pro sběr a hodnocení dat na podporu rozhodování ve Smart městech 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2020/10 Aplikace vybraných exaktních metod při vyhodnocení stupně progresivity osobní důchodové daně v zemích Evropské unie 2020 2020
SP2020/107 Specifikace typových podnikových problémů v oblasti řízení včetně způsobů řešení a identifikace přístupů k tvorbě podnikatelských modelů ve vybraných inovujících podnicích v České republice 2020 2020
SP2020/11 Analýza komplexních finančních modelů s důrazem na tržní, kreditní a systémové riziko 2020 2020
SP2020/110 Zhodnocení vybraných aspektů veřejných financí: moderní ekonometrické přístupy 2020 2020
SP2020/112 Posouzení vlivu sociálních médií na CRM a výkonnost firem 2020 2020
SP2020/116 Řešení aktuálních problémů hospodářské politiky ve vyspělých zemích světa 2020 2020
SP2020/124 Finanční modelování a rozhodování podniků a finančních institucí za rizika, flexibility a interakce 2020 2020
SP2020/125 Modelování sémantické neurčitosti ve Smart Cities 2020 2020
SP2020/32 Ekonomické zhodnocení organizací poskytujících veřejné služby v rámci alokační funkce veřejných rozpočtů 2020 2020
SP2020/33 Wellbeing jako prostředek růstu výkonnosti podniku a zjištění jeho úrovně ve zkoumaném podniku 2020 2020
SP2020/77 Hodnocení rizik v mezinárodním obchodě na příkladu vybraných zemí OECD a minimalizace rizik v kontextu českého exportéra 2020 2020