Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cílem Studentské grantové soutěže je zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů magisterských a doktorských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky.  Zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím a podporovat publikování dosažených výsledků. Prezentace výsledků  probíhá pravidelně každoročně na Worskhopu Studentské grantové soutěže.

Oborová komise fakulty:

  • doc. Ing. Melecký Aleš, Ph.D. – předseda komise
  • prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
  • prof. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
  • prof. Ing. Petra Horvátová, Ph.D., MBA
  • prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.

Detailní informace o Studentské grantové soutěži.