Cílem Studentské grantové soutěže je zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů magisterských a doktorských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky.  Zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím a podporovat publikování dosažených výsledků. Prezentace výsledků  probíhá pravidelně každoročně na Worskhopu Studentské grantové soutěže.

Oborová komise fakulty od 1.1.2018:

  • prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal (předseda)
  • prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
  • prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
  • prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D.
  • prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.

Detailní informace o Studentské grantové soutěži.

Schválené projekty SGS

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2019/10 Vliv společensko-ekonomických faktorů na dostupnost vybraných sociálních služeb v České republice 2019 2019
SP2019/119 Ekonometrické modelování fiskálních, měnových a finančních aspektů hospodářství evropských zemí 2019 2019
SP2019/132 Finanční rozhodování podniků a finančních institucí za rizika II 2019 2019
SP2019/32 Model podnikatelského procesu na bázi objevování a využití podnikatelských příležitostí 2019 2019
SP2019/46 Vybrané hmotné a nehmotné aspekty vývoje regionů IV 2019 2019
SP2019/47 Zhodnocení inovačních aktivit a identifikování problémů při řízení inovačního procesu ve vybraných podnicích v České republice a v Polsku 2019 2019
SP2019/5 Analýza komplexních finančních modelů včetně teorie sítí 2019 2019
SP2019/7 Rodinné podniky vs. nerodinné podniky – komparace vybraných aspektů 2019 2019
SP2019/81 Využití evolučních algoritmů a SC modelů pro efektivní predikci chování vysokofrekvenčních finančních dat. 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2018/125 Identifikace role referenčních skupin v nákupním a spotřebním chování 2018 2018
SP2018/138 Implikace pro fiskální a monetární politiku vyspělých zemí: ekonometrický přístup 2018 2018
SP2018/144 Výkonnost malých a středních podniků za pomoci analýzy obalu dat 2018 2018
SP2018/146 Hodnocení srovnávacích aplikací pomocí kognitivní analýzy a metody analýzy obalu dat 2018 2018
SP2018/151 Význam migrace a znalostní ekonomiky pro rozvojové a rozvíjející se země 2018 2018
SP2018/154 Finanční rozhodování podniků a finančních institucí za rizika 2018 2018
SP2018/34 Analýza komplexních modelů finančních aktiv včetně optimalizačních úloh 2018 2018
SP2018/62 Aplikace vybraných metod k vyhodnocení stupně neutrality a ekvivalence povinných plateb sociálního pojištění 2018 2018
SP2018/92 Vybrané hmotné a nehmotné aspekty vývoje regionů III 2018 2018