Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cílem Studentské grantové soutěže je zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů magisterských a doktorských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky.  Zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím a podporovat publikování dosažených výsledků. Prezentace výsledků  probíhá pravidelně každoročně na Worskhopu Studentské grantové soutěže.

Oborová komise fakulty od 1.1.2018:

  • prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal (předseda)
  • prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
  • prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
  • prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D.
  • prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.

Detailní informace o Studentské grantové soutěži.

Schválené projekty SGS

Nebyly nalezeny žádné projekty.