Úřední deska

Adresa Fax
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Sokolská třída 33
702 00 Ostrava 1

Podrobnější kontaktní a orientační informace
naleznete v sekci Kontakty.
Děkanát + 420 - 59 611 0026
Studijní oddělení + 420 - 59 611 0467
Telefon
Děkanát + 420 - 59 732 2421
Proděkanát + 420 - 59 732 2171
Studijní oddělení + 420 - 59 732 2241


© 2018 VŠB-TU Ostrava