Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V Informačním systému výzkumu a vývoje jsou shromažďovány informace o projektech výzkumu a vývoje podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Správcem a provozovatelem IS VaV a vývoje je Rada pro výzkum a vývoj.

ERASMUS

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
2020-1-CZ01-KA226-HE-094368 Digital Area for Networking Teachers and Educators 2021 2023
2020-1-CZ01-KA201-078488 Network for Interinstitutional Cooperation 2020 2023
2020-1-CZ01-KA203-078507 Young Entrepreneurial Teachers Initiative 2020 2023
2018-1-HU01-KA203-047712 Implementing Serious Games in Entrepreneurship Education (ISGEE) 2018 2021

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA21-07494S Účinnost politiky snižování emisí uhlíku 2021 2024
GA20-16701S Hybridní evoluční hry a ekonomické aplikace 2020 2022
GA20-16764S Zobecněný přístup ke stochastické dominanci: teorie a finanční aplikace 2020 2022
GJ20-25660Y Modelování kreditního a systémového rizika v sektoru neživotního pojištění 2020 2022
GA19-11965S Teorie sítí při problému optimalizace a trackování portfolia 2019 2021
GA19-13946S Hodnocení výkonnosti při výskytu neklasifikovaných faktorů 2019 2021
GA19-19485S Prostorová dynamika a nerovnost: Role konektivity a přístupu k financím 2019 2021
GA19-25280S Determinanty a dopady technologických znalostí v transformujících se a rozvojových ekonomikách 2019 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001981 Rozvoj kompetencí a zlepšení uplatnitelnosti vysokoškolských studentů na trhu práce v oblasti služeb veřejného sektoru 2019 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019726 NetDirect s.r.o. - Spolupráce s VŠ na vývoji SW nástroje pro dynamickou cenotvorbu 2020 2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019727 Spolupráce s VŠ na vývoji redakčního systému (CMS) pro správu obsahu 2020 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002496 Infrastrukturní podpora strategických studijních programů EKF VŠB-TUO 2017 2021

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TL05000160 Ekonomicko-uživatelský potenciál distančních forem sociálně zdravotní péče neurologických a duševních onemocnění 2021 2023
TL05000459 Zvyšování kvality vzdělávání a posilování motivace studentů k učení nasazením prostředí 3D virtuálního univerzitního kampusu na bázi technologi í virtuální a rozšířené reality do výukového procesu 2021 2023
TJ04000315 Nové výzvy na trhu sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji 2020 2022