Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V Informačním systému výzkumu a vývoje jsou shromažďovány informace o projektech výzkumu a vývoje podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Správcem a provozovatelem IS VaV a vývoje je Rada pro výzkum a vývoj.

ERASMUS

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
2018-1-HU01-KA203-047712 Implementing Serious Games in Entrepreneurship Education (ISGEE) 2018 2021

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA20-16701S Hybridní evoluční hry a ekonomické aplikace 2020 2022
GA20-16764S Zobecněný přístup ke stochastické dominanci: teorie a finanční aplikace 2020 2022
GA20-25660Y Modelování kreditního a systémového rizika v sektoru neživotního pojištění 2020 2022
GA19-10897S Charakteristika zákazníků a manažerské faktory jako klíčové prvky prosumption 2019 2021
GA19-11965S Teorie sítí při problému optimalizace a trackování portfolia 2019 2021
GA19-13946S Hodnocení výkonnosti při výskytu neklasifikovaných faktorů 2019 2021
GA19-19485S Prostorová dynamika a nerovnost: Role konektivity a přístupu k financím 2019 2021
GA19-25280S Determinanty a dopady technologických znalostí v transformujících se a rozvojových ekonomikách 2019 2021
GA18-13951S Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu 2018 2020
GA18-15530S Aplikace vícekriteriálního programování na problémy v pružné výrobě a projektovém plánování: teorie a aplikace 2018 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001981 Rozvoj kompetencí a zlepšení uplatnitelnosti vysokoškolských studentů na trhu práce v oblasti služeb veřejného sektoru 2019 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Zavedení umělé inteligence a práce s Big daty 2020 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002496 Infrastrukturní podpora strategických studijních programů EKF VŠB-TUO 2017 2021

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
5. ročník mezinárodní vědecké konference o evropské integraci - ICEI 2020 - technické zázemí 2020 2020

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TJ04000315 Nové výzvy na trhu sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji 2020 2022
TL01000145 Metodicko aplikační nástroje pro efektivní řízení územně členěného statutárního města 2018 2020
TH02010930 Efektivní přístupy k úsporným a adaptabilním systémům údržby a obsluhy dopravních sítí 2017 2020