• Sponzoring
  • Ekonomická fakulta již dlouhá léta spolupracuje s praxí, navázala úzké vztahy s HR manažery a personálními řediteli regionálních firem. Fakulta plánuje v krátkodobém horizontu další projekty zaměřené na spolupráci s průmyslem, které budou ku prospěchu jak sféře vzdělávací, tak podnikatelské. Domníváme se, že tyto nové aktivity a projekty Ekonomické fakulty jsou hodné pozornosti a také i podpory zvenčí. Váš sponzoring však nepřinese výhody pouze ekonomické fakultě. Zároveň získá i Vaše společnost. Možnosti spočívají v prezentaci v médiích EkF, pořádání workshopů a přednášek na akademické půdě, využití slev na kurzy pořádané fakultou atd. Zvýšíte povědomí o Vaší společnosti a nepřímo se prostřednictvím sponzoringu budete podílet na vzdělávání možná i Vašich budoucích zaměstnanců.
 • Možnost pořádání workshopů a přednášek určených pro studenty EkF
  • pronájem prostor pro jejich konání (přednáškové auly, učebny)
  • pomoc při organizaci workshopů a přednášek ze strany fakulty
  • propagace těchto akcí v médiích EkF
 • Zadávání témat pro bakaláře a diplomanty
  • problematika, která Vás zajímá a její zpracování v závěrečných pracích studentů může být přínosem pro Vaši společnost
 • Doporučení na nadané studenty
  • tyto studenty můžete aktivně zapojit do projektů Vaší společnosti a získat tak své budoucí spolehlivé zaměstnance
 • Možnost využít vzdělávacích kurzů pro manažery a zaměstnance Vaší společnosti pořádaných Ekonomickou fakultou
 • Možnost zapojit se přímo do výuky, předávat zkušenosti studentům, seznámit je s Vaší společností a její činností v návaznosti na probíranou problematiku buď v rámci jednotlivých předmětů, nebo např. v cyklu přednášek Manažeři našim studentům
 • Možnost pronájmu moderně vybavených prostor fakulty (přednáškové auly, učebny) pro konání firemních přednášek, kurzů apod.