Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Projednává základní otázky činnosti a řízení fakulty a vyjadřuje se k zásadním otázkám činnosti a řízení školy.

Jméno Funkce
Děkan
prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová Proděkanka pro strategii, doktorská studia a vnější vztahy
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. Proděkan pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu
doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Proděkanka pro studium
Ing. Martina Kulštejnová Tajemník EkF VŠB-TUO
Markéta Ficelová vedoucí sekretariátu děkana
doc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D. Laboratoř informačních technologií
doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D. Katedra ekonomie
doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. Katedra managementu
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. Katedra marketingu a obchodu
Ing. Jana Hakalová, Ph.D. Katedra účetnictví a daní
prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D. Katedra regionální a environmentální ekonomiky
JUDr. Bohuslav Halfar Katedra práva
Ing. Lukáš Melecký, Ph.D. Katedra evropské integrace
Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D. Katedra matematických metod v ekonomice
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D. Katedra podnikohospodářská
doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D. Katedra veřejné ekonomiky
Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D. Katedra financí
Ing. Petr Rozehnal, Ph.D. Katedra aplikované informatiky
doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D. Katedra národohospodářská
prof. Ing. Jana Hančlová, CSc. Katedra systémového inženýrství
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. Ústav oceňování majetku
Ing. Aleš Lokaj, Ph.D. předseda Akademického senátu EkF VŠB-TUO
Ing. Adéla Špačková Studentská komora Akademického senátu EkF VŠB-TUO