Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Projednává základní otázky činnosti a řízení fakulty a vyjadřuje se k zásadním otázkám činnosti a řízení školy.

Jméno Funkce
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. Děkan
doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Proděkanka pro studium
prof. Ing. Jana Hančlová, CSc. Proděkanka pro vědu, výzkum a doktorské studium
Ing. Karel Hlaváček, Ph.D. Proděkan pro zahraniční vztahy
Ing. Aleš Lokaj, Ph.D. Proděkan pro rozvoj
Ing. Iveta Nevludová Tajemník EkF VŠB-TUO
Markéta Ficelová vedoucí sekretariátu děkana
doc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D. Laboratoř informačních technologií
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. Katedra ekonomie
doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. Katedra managementu
doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D. Katedra marketingu a obchodu
Ing. Jana Hakalová, Ph.D. Katedra účetnictví a daní
JUDr. Bohuslav Halfar Katedra práva
Ing. Lukáš Melecký, Ph.D. Katedra evropské integrace
Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D. Katedra matematických metod v ekonomice
Ing. Hana Štverková, Ph.D., MBA, LL.M. Katedra podnikohospodářská
doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D. Katedra veřejné ekonomiky
Ing. Petr Gurný, Ph.D. Katedra financí
Ing. Petr Rozehnal, Ph.D. Katedra aplikované informatiky
Mgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D. Katedra systémového inženýrství
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. Ústav oceňování majetku
Ing. Kateřina Kashi, Ph.D. předsedkyně Akademického senátu EkF VŠB-TUO
Bc. Daniel Pakši Studentská komora Akademického senátu EkF VŠB-TUO