vedoucí sekretariátu děkana Markéta Ficelová
Proděkani
- pro strategii, doktorská studia a vnější vztahy
- pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu
- pro studium
Sekretářka proděkanů  

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Pavla Wozniaková
Tajemnice fakulty Ing. Martina Kulštejnová
Kolegium děkana Přehled členů kolegia