Děkan EkF

Vedoucí sekretariátu děkana Markéta Ficelová
Tajemnice fakulty Ing. Martina Kulštejnová
Kolegium děkana Přehled členů kolegia