• O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.
Akademický rok
Typ studia

Navazující magisterské programy

Aplikovaná ekonomie
Studijní program Aplikované ekonomie nabízí prestižní navazující magisterské studium, které připravuje vysoce kvalifikované odborníky s rozvinutými dovednosti v ekonomickém uvažování, analýzách ekonomických procesů pomocí ekonometrických a dalších kvantitativních technik v reálném světě na úrovni mezinárodní, národní i firemní. Program poskytuje rozsáhlé vzdělání v nástrojích a metodách potřebných pro pochopení komplexních otázek hospodářské politiky, mezinárodních ekonomických vztahů a...
Zjistěte více
Ekonomika a management
Na programu Ekonomika a management vás naučíme, jak dokumentovat systémy managementu se zaměřením na management kvality, jak si poradit se aktuálními vlivy na řízení podniků, jaké jsou trendy v podnikání, jaké jsou modely správy společností, jak se zapojit do dodavatelského řetězce a jak zavádět inovace. Dozvíte se také, jak aplikovat principy strategického managementu, jak zvládat personální procesy, jak se vyrovnat s krizovými situacemi v organizacích, jak aplikovat etiku v reálné praxi, jak...
Zjistěte více
Ekonomika a management
Magisterské studium studijního programu preferuje široký základ znalostí a dovedností. Výběr volitelných předmětů umožňuje profilaci v ekonomice a řízení podnikatelského subjektu a v oblasti řízení lidských zdrojů. V rámci oboru budou mít studenti možnost získat a prohloubit svoje znalosti z různých oblastí managementu s posílením znalostí z oblasti strategických procesů v managementu, jejich projektování a implementace, z finančního řízení, z analýzy efektu podnikatelských subjektů,...
Zjistěte více
Finance a účetnictví
Studijní program Finance a účetnictví je perspektivní program s teoreticko-praktickým zaměřením, který zahrnuje dvě specializace, Finance a Účetnictví a daně. Studenti specializace Finance během studia získají teoretické i praktické znalosti z oblasti firemních financí, finančních trhů, mezinárodních financí i modelů podporujících efektivní finanční řízení a rozhodování, zatímco studenti specializace Účetnictví a Daně během studia získají znalosti z problematiky složitých účetních transakcí v...
Zjistěte více
Systémové inženýrství a informatika
Studijní program Systémové inženýrství a informatika se věnuje výchově kvalifikovaných odborníků, kteří budou schopni analyzovat, navrhovat i spravovat informační a komunikační technologie v malých i velkých firmách, finančních institucích a organizacích veřejné správy. Absolventi se uplatní při modelování a simulaci ekonomických procesů, jako ICT specialisté při organizaci, řízení a vývoji bezpečného a efektivního provozu ICT a služeb a dále jako systémoví nebo business analytici, projektoví...
Zjistěte více
Veřejná ekonomika a správa
Navazující magisterský studijní program Veřejná ekonomika a správa je určen jak budoucím a stávajícím manažerúm a vysoce odborným pracovníkům ve veřejné správě a veřejném sektoru, tak všem kteří chtějí porozumět vazbám a vztahům vně veřejného sektoru i mezi veřejným a soukromým sektorem v rámci národní ekonomiky.
Zjistěte více