Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Termín Název Poznámka
18.08.2020 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2020 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2020 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2020 Začátek akademického roku
14.09.2020 Začátek výuky v zimním semestru
28.09.2020 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
28.09.2020 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
28.09.2020 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
12.11.2020 Slavnostní vědecká rada
20.11.2020 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
20.11.2020 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
23.11.2020 - 08.02.2021 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
30.11.2020 - 20.12.2020 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
19.12.2020 Konec výuky v zimním semestru
20.12.2020 - 03.01.2021 Vánoční prázdniny
04.01.2021 - 06.02.2021 Zkouškové období zimního semestru
08.02.2021 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
08.02.2021 Začátek výuky v letním semestru
09.02.2021 - 14.02.2021 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
22.02.2021 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
22.02.2021 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
22.02.2021 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
10.03.2021 - 12.03.2021 Kariéra PLUS (online)
25.03.2021 Slavnostní vědecká rada
11.04.2021 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
12.04.2021 - 09.05.2021 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky 12.4. – 25.4.2021 pro II. ročník navazujícího magisterského studia; 12.4. - 9.5.2021 pro III. ročník bakalářského studia.
23.04.2021 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
26.04.2021 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 26.4.2021 - kontrola studia pro II. ročník nmgr. studia; 10.5.2021 - kontrola studia pro III. ročník bc. studia.
27.04.2021 - 16.05.2021 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 27.4. - 2.5.2021 - verifikace údajů pro studenty II. ročníku nmgr. studia; 11.5. - 16.5.2021 - verifikace údajů pro studenty III. ročníku bc studia.
07.05.2021 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
15.05.2021 Konec výuky v letním semestru
17.05.2021 - 03.07.2021 Zkouškové období letního semestru
23.05.2021 - 04.07.2021 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
24.05.2021 - 27.06.2021 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
24.05.2021 - 11.06.2021 Státní závěrečné zkoušky 24.5. - 28.5.2021 SZZ pro II. ročník navazujícího magisterského studia; 31.5. - 11.6.2021 SZZ pro III. ročník bakalářského studia.
24.06.2021 - 25.06.2021 Období promocí
04.07.2021 - 31.08.2021 Období letních prázdnin
09.07.2021 Kontrola studia po akademickém roce
12.07.2021 - 17.07.2021 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2021 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2021 Konec akademického roku

EKF blok

Termín Název Poznámka
06.12.2020 Konec výuky v zimním semestru pro III. ročník bakalářského studia a II. ročník navazujícího magisterského studia
07.12.2020 - 06.02.2021 Zkouškové období zimního semestru pro III. ročník bakalářského a II. ročník navazujícího magisterského studia