Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Termín Název Poznámka
02.07.2019 - 04.07.2019 Zápis do studia - I ročník Termín pro 3. kolo přijímacího řízení 5. 9. 2019
11.07.2019 Zápis do studia - I ročník navazující Termín pro 2. kolo přijímacího řízení 6. 9. 2019
18.08.2019 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2019 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2019 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2019 Začátek akademického roku
01.09.2019 Zápis do studia - II ročník
01.09.2019 Zápis do studia - III ročník
01.09.2019 Zápis do studia - II ročník navazující
01.09.2019 Zápis do dalšího ročníku studia
16.09.2019 Začátek výuky v zimním semestru
19.09.2019 (11:00) Imatrikulace
30.09.2019 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
30.09.2019 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
30.09.2019 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
14.11.2019 Slavnostní vědecká rada
22.11.2019 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
22.11.2019 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
25.11.2019 - 09.02.2020 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
25.11.2019 - 15.12.2019 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
21.12.2019 Konec výuky v zimním semestru
22.12.2019 - 05.01.2020 Vánoční prázdniny
06.01.2020 - 09.02.2020 Zkouškové období zimního semestru
10.02.2020 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
10.02.2020 Začátek výuky v letním semestru
11.02.2020 - 18.02.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
24.02.2020 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
24.02.2020 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
24.02.2020 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magistrerské studium)
10.03.2020 Kariéra PLUS
26.03.2020 Slavnostní vědecká rada
12.04.2020 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
13.04.2020 - 26.04.2020 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky 13.4. - 26.4.2020 pro II. ročník navazujícího magisterského studia; 13.4. - 10.5.2020 pro III. ročník bakalářského studia.
24.04.2020 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
27.04.2020 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 27.4.2020 - kontrola studia pro II. ročník nmgr. studia; 11.5.2020 - kontrola studia pro III. ročník bc. studia.
28.04.2020 - 19.05.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 28.4. - 5.5.2020 - verifikace údajů pro studenty II. ročníku nmgr. studia; 12.5. - 19.5.2020 - verifikace údajů pro studenty III. ročníku bc studia.
29.04.2020 Sportovní den
07.05.2020 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
17.05.2020 Konec výuky v letním semestru
18.05.2020 - 05.07.2020 Zkouškové období letního semestru
24.05.2020 - 05.07.2020 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
25.05.2020 - 12.06.2020 Státní závěrečné zkoušky 25.5. - 29.5.2020 SZZ pro II. ročník navazujícího magisterského studia; 1.6. - 12.6.2020 SZZ pro III. ročník bakalářského studia.
25.06.2020 - 26.06.2020 Období promocí
06.07.2020 - 31.08.2020 Období letních prázdnin
10.07.2020 Kontrola studia po akademickém roce
13.07.2020 - 20.07.2020 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
13.07.2020 - 24.07.2020 Mezinárodní letní škola
15.08.2020 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2020 Konec akademického roku

EKF blok

Termín Název Poznámka
06.12.2019 Konec výuky v zimním semestru pro III. ročník bakalářského studia a II. ročník navazujícího magisterského studia
09.12.2019 - 09.02.2020 Zkouškové období zimního semestru pro III. ročník bakalářského a II. ročník navazujícího magisterského studia