Termín Název Poznámka
03.07.2018 - 04.07.2018 Zápis do studia - I ročník Termín zápisu pro 2. kolo přijímacího řízení 6. 9. 2018
12.07.2018 Zápis do studia - I ročník navazující Termíny zápisu pro 2. kolo přijímacího řízení 11. 9. 2018
18.08.2018 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2018 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2018 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2018 Začátek akademického roku
01.09.2018 Zápis do studia - II ročník
01.09.2018 Zápis do studia - III ročník
01.09.2018 Zápis do studia - II ročník navazující
01.09.2018 Zápis do dalšího ročníku studia
17.09.2018 Začátek výuky v zimním semestru
19.09.2018 Imatrikulace
01.10.2018 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
01.10.2018 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
01.10.2018 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
15.11.2018 Slavnostní vědecká rada
23.11.2018 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
23.11.2018 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
26.11.2018 - 10.02.2019 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
26.11.2018 - 16.12.2018 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
22.12.2018 Konec výuky v zimním semestru
23.12.2018 - 06.01.2019 Vánoční prázdniny
07.01.2019 - 10.02.2019 Zkouškové období zimního semestru
25.01.2019 Den otevřených dveří Ostrava
11.02.2019 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
11.02.2019 Začátek výuky v letním semestru
11.02.2019 Den otevřených dveří Šumperk
12.02.2019 - 19.02.2019 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
25.02.2019 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
25.02.2019 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
25.02.2019 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magistrerské studium)
12.03.2019 Kariéra PLUS
28.03.2019 Slavnostní vědecká rada
14.04.2019 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
15.04.2019 - 12.05.2019 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky 15.4. - 28.4.2019 pro II. ročník navazujícího magisterského studia; 15.4. - 12.5.2019 pro III. ročník bakalářského studia.
25.04.2019 Sportovní den
26.04.2019 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
29.04.2019 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 29.4.2019 - kontrola studia pro II. ročník nmgr. studia; 13.5.2019 - kontrola studia pro III. ročník bc. studia.
30.04.2019 - 21.05.2019 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 30.4. - 7.5.2019 - verifikace údajů pro studenty II. ročníku nmgr. studia; 14.5. - 21.5.2019 - verifikace údajů pro studenty III. ročníku bc studia.
10.05.2019 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
19.05.2019 Konec výuky v letním semestru
20.05.2019 - 07.07.2019 Zkouškové období letního semestru
27.05.2019 - 07.07.2019 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
27.05.2019 - 14.06.2019 Státní závěrečné zkoušky 27.5. - 31.5.2019 SZZ pro II. ročník navazujícího magisterského studia; 3.6. - 14.6.2019 SZZ pro III. ročník bakalářského studia.
03.06.2019 - 11.08.2019 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
27.06.2019 - 28.06.2019 Období promocí
08.07.2019 - 31.08.2019 Období letních prázdnin
08.07.2019 - 26.07.2019 Mezinárodní letní škola
12.07.2019 Kontrola studia po akademickém roce
15.07.2019 - 22.07.2019 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2019 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2019 Konec akademického roku

EKF blok

Termín Název Poznámka
09.12.2018 Konec výuky v zimním semestru pro III. ročník bakalářského studia a II. ročník navazujícího magisterského studia
10.12.2018 - 10.02.2019 Zkouškové období zimního semestru pro III. ročník bakalářského a II. ročník navazujícícího magisterského studia