Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Termín Název Poznámka
18.08.2022 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2022 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2022 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2022 Začátek akademického roku
01.09.2022 - 01.09.2022 Zápis do dalšího ročníku studia
19.09.2022 Začátek výuky v zimním semestru
03.10.2022 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
03.10.2022 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
03.10.2022 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
04.10.2022 (14:30) Imatrikulace
15.10.2022 - 31.10.2022 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období červenec - prosinec
10.11.2022 Slavnostní vědecká rada
21.11.2022 - 05.02.2023 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
25.11.2022 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
25.11.2022 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
28.11.2022 - 20.12.2022 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
10.12.2022 Konec výuky v zimním semestru
12.12.2022 - 21.01.2023 Zkouškové období zimního semestru
24.12.2022 - 01.01.2023 Vánoční prázdniny
22.01.2023 - 26.02.2023 Zimní prázdniny
06.02.2023 - 06.02.2023 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
07.02.2023 - 12.02.2023 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
27.02.2023 Začátek výuky v letním semestru
13.03.2023 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
13.03.2023 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
13.03.2023 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
14.03.2023 Kariéra PLUS
23.03.2023 Slavnostní vědecká rada
08.04.2023 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
11.04.2023 - 06.05.2023 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky 11.4. - 22.4.2023 pro II. ročník navazujícího magisterského studia; 11.4. - 6.5.2023 pro III. ročník bakalářského studia.
15.04.2023 - 30.04.2023 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období leden - červen
21.04.2023 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
24.04.2023 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 24.4.2023 - kontrola studia pro II. ročník nmgr. studia; 9.5.2023 - kontrola studia pro III. ročník bc. studia.
25.04.2023 - 15.05.2023 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 25.4. - 30.4.2023 - verifikace údajů pro studenty II. ročníku nmgr. studia; 10.5. - 15.5.2023 - verifikace údajů pro studenty III. ročníku bc. studia.
26.04.2023 Sportovní den
05.05.2023 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
13.05.2023 Konec výuky v letním semestru
15.05.2023 - 01.07.2023 Zkouškové období letního semestru
15.05.2023 - 18.06.2023 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
22.05.2023 - 02.07.2023 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
22.05.2023 - 09.06.2023 Státní závěrečné zkoušky 22.5. - 26.5.2023 SZZ pro II. ročník navazujícího magisterského studia; 29.5. - 9.6.2023 SZZ pro III. ročník bakalářského studia.
22.06.2023 - 23.06.2023 Období promocí
02.07.2023 - 31.08.2023 Období letních prázdnin
07.07.2023 - 07.07.2023 Kontrola studia po akademickém roce
10.07.2023 - 15.07.2023 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2023 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2023 Konec akademického roku

EKF blok

Termín Název Poznámka
10.12.2022 - 10.12.2022 Konec výuky v zimním semestru pro III. ročník bakalářského studia a II. ročník navazujícího magisterského studia
12.12.2022 - 21.01.2023 Zkouškové období zimního semestru pro III. ročník bakalářského a II. ročník navazujícího magisterského studia