Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Termín Název Poznámka
18.08.2023 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2023 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2023 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2023 Začátek akademického roku
01.09.2023 - 01.09.2023 Zápis do dalšího ročníku studia
18.09.2023 Začátek výuky v zimním semestru
20.09.2023 Imatrikulace
02.10.2023 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
02.10.2023 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
02.10.2023 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
15.10.2023 - 06.11.2023 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období červenec - prosinec
16.11.2023 Slavnostní vědecká rada
24.11.2023 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
24.11.2023 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
27.11.2023 - 17.12.2023 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
13.12.2023 - 27.01.2024 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
16.12.2023 Konec výuky v zimním semestru
18.12.2023 - 27.01.2024 Zkouškové období zimního semestru
24.12.2023 - 01.01.2024 Vánoční prázdniny
29.01.2024 - 18.02.2024 Zimní prázdniny
05.02.2024 - 05.02.2024 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
06.02.2024 - 11.02.2024 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
19.02.2024 Začátek výuky v letním semestru
04.03.2024 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
04.03.2024 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
04.03.2024 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
05.03.2024 Kariéra PLUS
21.03.2024 Slavnostní vědecká rada
01.04.2024 - 15.04.2024 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období leden - červen
14.04.2024 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
15.04.2024 - 12.05.2024 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky 15.4. - 28.4.2024 pro II. ročník navazujícího magisterského studia; 15.4. - 12.5.2024 pro III. ročník bakalářského studia.
25.04.2024 Sportovní den
26.04.2024 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
29.04.2024 - 30.06.2024 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
30.04.2024 - 18.05.2024 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 30.4. - 4.5.2024 - verifikace údajů pro studenty II. ročníku nmgr. studia; 14.5. - 18.5.2024 - verifikace údajů pro studenty III. ročníku bc. studia.
10.05.2024 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
13.05.2024 - 16.06.2024 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
13.05.2024 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 29.4.2024 - kontrola studia pro II. ročník nmgr. studia; 13.5.2024 - kontrola studia pro III. ročník bc. studia.
18.05.2024 Konec výuky v letním semestru
20.05.2024 - 30.06.2024 Zkouškové období letního semestru
27.05.2024 - 07.06.2024 Státní závěrečné zkoušky 27.5. - 31.5.2024 SZZ pro II. ročník navazujícího magisterského studia; 3.6. - 7.6.2024 SZZ pro III. ročník bakalářského studia.
19.06.2024 - 20.06.2024 Období promocí
01.07.2024 - 01.07.2024 Kontrola studia po akademickém roce
01.07.2024 - 31.08.2024 Období letních prázdnin
02.07.2024 - 07.07.2024 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2024 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2024 Konec akademického roku

EKF blok

Termín Název Poznámka
16.12.2023 - 16.12.2023 Konec výuky v zimním semestru pro III. ročník bakalářského studia a II. ročník navazujícího magisterského studia
18.12.2023 - 27.01.2024 Zkouškové období zimního semestru pro III. ročník bakalářského a II. ročník navazujícího magisterského studia