Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Termín Název Poznámka
18.08.2021 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2021 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2021 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2021 Začátek akademického roku
01.09.2021 - 01.09.2021 Zápis do dalšího ročníku studia
13.09.2021 Začátek výuky v zimním semestru
16.09.2021 Imatrikulace
27.09.2021 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
27.09.2021 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
27.09.2021 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
12.10.2021 Kariéra PLUS
11.11.2021 Slavnostní vědecká rada
19.11.2021 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
19.11.2021 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
22.11.2021 - 06.02.2022 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
29.11.2021 - 19.12.2021 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
18.12.2021 Konec výuky v zimním semestru
19.12.2021 - 02.01.2022 Vánoční prázdniny
03.01.2022 - 05.02.2022 Zkouškové období zimního semestru
07.02.2022 - 07.02.2022 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
07.02.2022 Začátek výuky v letním semestru
08.02.2022 - 13.02.2022 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po 1. semestru
21.02.2022 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
21.02.2022 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
21.02.2022 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
24.03.2022 Slavnostní vědecká rada
05.04.2022 Kariéra PLUS
10.04.2022 Konec výuky v letním semestru pro závěrečné ročníky
11.04.2022 - 07.05.2022 Zkouškové období – letní semestr pro závěrečné ročníky 11.4. – 24.4.2022 pro II. ročník navazujícího magisterského studia; 11.4. - 7.5.2022 pro III. ročník bakalářského studia.
22.04.2022 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
25.04.2022 Kontrola studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 25.4.2022 - kontrola studia pro II. ročník nmgr. studia; 9.5.2022 - kontrola studia pro III. ročník bc. studia.
26.04.2022 - 15.05.2022 Verifikace údajů studentem po kontrole studia závěrečných ročníků (Bc. + N - Ing.) 26.4. - 30.4.2022 - verifikace údajů pro studenty II. ročníku nmgr. studia; 10.5. - 15.5.2022 - verifikace údajů pro studenty III. ročníku bc. studia.
27.04.2022 Sportovní den
06.05.2022 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
14.05.2022 Konec výuky v letním semestru
16.05.2022 - 02.07.2022 Zkouškové období letního semestru
16.05.2022 - 19.06.2022 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
23.05.2022 - 03.07.2022 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
23.05.2022 - 10.06.2022 Státní závěrečné zkoušky 23.5. - 27.5.2022 SZZ pro II. ročník navazujícího magisterského studia; 30.5. - 10.6.2022 SZZ pro III. ročník bakalářského studia.
23.06.2022 - 24.06.2022 Období promocí
03.07.2022 - 31.08.2022 Období letních prázdnin
08.07.2022 - 08.07.2022 Kontrola studia po akademickém roce
11.07.2022 - 15.07.2022 Verifikace údajů studentem po kontrole studia po akademickém roce
15.08.2022 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2022 Konec akademického roku

EKF blok

Termín Název Poznámka
05.12.2021 - 05.12.2021 Konec výuky v zimním semestru pro III. ročník bakalářského studia a II. ročník navazujícího magisterského studia
06.12.2021 - 05.02.2022 Zkouškové období zimního semestru pro III. ročník bakalářského a II. ročník navazujícího magisterského studia