• Uchazeč, který byl přijat ke studiu na Ekonomickou fakultu VŠB – TU Ostrava se musí dostavit osobně k zápisu do studia. Zápisy probíhají v měsíci červenec, srpen a září.
  • Účast na zápisu je povinná pro všechny přijaté uchazeče.
  • V rámci zápisu vám budou předány důležité informace o studiu, bude vám zároveň přiděleno uživatelské jméno pro práci s informačním systémem EDISON.
  • Po zápisu a přidělení uživatelského jména budete mít přístup k rozvrhu hodin pro zimní semestr 1. ročníku a zároveň si můžete zvolit cizí jazyk.
  • Při zápisu budete informováni také o možnosti ubytování na kolejích a o poskytování stipendií.
  • Na základě zápisu do studia obdržíte průkaz studenta.

  • Výuka bude zahájena 16. 9. 2019.
  • Slavnostní akademický obřad Imatrikulace se bude konat 19. 9. 2019.

Termíny zápisů

Bakalářské studijní programy

forma studia kde kdy pokyny k zápisu
prezenční studium Ostrava 1. – 2. července 2019 PDF
kombinované studium Ostrava 3. července 2019 PDF
prezenční studium Valašské Meziříčí 3. července 2019 PDF
kombinované studium Valašské Meziříčí 3. července 2019 PDF
kombinované studium Šumperk 28. červen 2019 PDF

Navazující magisterské studijní obory

forma studia kde kdy pokyny k zápisu
prezenční studium Ostrava 11. července 2019 PDF
kombinované studium Ostrava 11. července 2019 PDF