• Uchazeč, který byl přijat ke studiu na Ekonomickou fakultu VŠB – TU Ostrava se musí dostavit osobně k zápisu do studia. Zápisy probíhají v měsíci červenec, srpen a září.
  • Účast na zápisu je povinná pro všechny přijaté uchazeče.
  • V rámci zápisu vám budou předány důležité informace o studiu, bude vám zároveň přiděleno uživatelské jméno pro práci s informačním systémem EDISON.
  • Po zápisu a přidělení uživatelského jména budete mít přístup k rozvrhu hodin pro zimní semestr 1. ročníku a zároveň si můžete zvolit cizí jazyk.
  • Při zápisu budete informováni také o možnosti ubytování na kolejích a o poskytování stipendií.
  • Na základě zápisu do studia obdržíte průkaz studenta.

  • Výuka bude zahájena 16. 9. 2019.
  • Slavnostní akademický obřad Imatrikulace se bude konat 19. 9. 2019.

  • Podrobné informace pro již zapsané studenty 1. ročníků (prezenční i kombinovaná forma)

Termíny dodatečných zápisů

Bakalářské studijní programy

forma studia kde kdy pokyny k zápisu
prezenční a kombinované studium Ostrava 12. září 2019 PDF
kombinované studium Šumperk probíhá v Ostravě ! 12. září 2019 PDF
prezenční a kombinované studium Valašské Meziříčí individuálně, dle předchozí domluvy s p. Zemanovou

Navazující magisterské studijní obory

forma studia kde kdy pokyny k zápisu
prezenční a kombinované studium Ostrava 12. září 2019 PDF