Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oddělení vědy a výzkumu a doktorských studií zpracovává zejména podklady pro koncepci výzkumné a vývojové činnosti a její hodnocení na fakultě, připravuje podklady pro organizační a administrativní zajišťování habilitačních řízení, zajišťuje sledování národních a mezinárodních grantových soutěží a poskytování včasných informací zainteresovaným zaměstnancům, aktivní vyhledávání nových zdrojů grantové podpory výzkumu, poskytuje odbornou pomoc při zpracování přihlášek řešitelů a vyřizování agendy spojené s uzavíráním grantů a rozvojových projektů, vede agendu grantů a rozvojových projektů, připravuje a organizuje oponentní řízení vybraných projektů, koordinuje naplňování publikační databáze RIV a aktualizuje webovské stránky týkající se vědy a výzkumu.

Dále organizačně zajišťuje:

  • přijímací řízení pro doktorská studia,
  • výuku,
  • státní doktorské zkoušky,
  • obhajoby doktorských prací,
  • tvorbu učebních plánů a
  • činnost informačního systému.
doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

Telefon: +420 597 322 153
E-mail: 
 
Věra Střížová
Pracovník pro vědu a výzkum

Telefon: +420 597 322 183
E-mail: 

 

prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Redakce ER-CEREI a SAEI, šéfredaktor

Telefon: +420 597 322 401
E-mail: 
 
Ing. Šárka Michalíková
Referentka pro doktorská studia - zahraniční doktorandi

Telefon: +420 597 322 317
E-mail: 

 

Ing. Sylvie Želasková
Referentka pro doktorská studia

Telefon: +420 597 322 001
E-mail: