Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Máte zájem spolupracovat s Ekonomickou fakultou? Nevíte, jakou formu naše spolupráce může mít?

Ekonomická fakulta již dlouhá léta spolupracuje s praxí, navázala úzké vztahy s HR manažery mnoha významných firem a propojuje tak reálným způsobem podnikatelský a vzdělávací sektor.

Spolupráce funguje zejména na bázi tzv. partnerství, které přináší výhody hlavně vaší společnosti. Možnosti spočívají v prezentaci v médiích EKF (prezentace společnosti na webových stránkách EKF, ve studentském časopise Sokolská 33), pořádání workshopů a přednášek na akademické půdě, využití slev na kurzy pořádané fakultou, spolupráce při řešení témat bakalářských či diplomových prací atd. Takto na naší fakultě získáváte jedinečnou možnost zvýšit povědomí o vaší společnosti a nepřímo se prostřednictvím tohoto partnerství můžete podílet na vzdělávání možná i vašich budoucích zaměstnanců.

Výhody partnerství:

 • Možnost pořádání workshopů a přednášek určených pro studenty EKF
  • pronájem prostor pro jejich konání (přednáškové auly, učebny)
  • pomoc při organizaci workshopů a přednášek ze strany fakulty
  • propagace těchto akcí v médiích EKF
 • Zadávání témat pro bakaláře a diplomanty
  • problematika, která Vás zajímá a její zpracování v závěrečných pracích studentů může být přínosem pro Vaši společnost
 • Doporučení na nadané studenty
  • tyto studenty můžete aktivně zapojit do projektů vaší společnosti a získat tak své budoucí spolehlivé zaměstnance
 • Možnost využít vzdělávacích kurzů (nejen) pro manažery a zaměstnance vaší společnosti pořádaných Ekonomickou fakultou
 • Možnost zapojit se přímo do výuky, předávat zkušenosti studentům, seznámit je s vaší společností a její činností v návaznosti na probíranou problematiku buď v rámci jednotlivých předmětů, nebo např. v cyklu přednášek Manažeři našim studentům
 • Možnost pronájmu moderně vybavených prostor fakulty (přednáškové auly, učebny) pro konání firemních přednášek, kurzů apod.