Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Máte zájem spolupracovat s Ekonomickou fakultou? Nevíte, jakou formu naše spolupráce může mít?

Ekonomická fakulta již dlouhá léta spolupracuje s praxí, navázala úzké vztahy s HR manažery mnoha významných firem a propojuje tak reálným způsobem podnikatelský a vzdělávací sektor.

Spolupráce funguje zejména na bázi tzv. partnerství, které přináší výhody hlavně vaší společnosti. Možnosti spočívají v prezentaci v médiích EKF (prezentace společnosti na webových stránkách EKF), pořádání workshopů a přednášek na akademické půdě, využití slev na kurzy pořádané fakultou, spolupráce při řešení témat bakalářských či diplomových prací atd. Takto na naší fakultě získáváte jedinečnou možnost zvýšit povědomí o vaší společnosti a nepřímo se prostřednictvím tohoto partnerství můžete podílet na vzdělávání možná i vašich budoucích zaměstnanců.

Partnerský program EKF

PARTNER
PLATINOVÝ ZLATÝ STŘÍBRNÝ
výše ročního příspěvku v tis. Kč
BENEFITY 250 a více Kč 150 a více Kč 50 a více Kč
Umístění loga partnera na sponzorské desce při hlavním vstupu do budovy E * * *
Umístění loga partnera na webu EKF po dobu trvání smlouvy * * *
Prostor pro umístění rollupu v prostorách konání fakultních akce Dny otevřených dveří EKF * * *
Možnost poskytnutí slevy na studium MBA a kurzy HR Akademie a Leadership dle dohody * * *
Možnost řešení zadané problematiky prostřednictvím bakalářských a diplomových prací * * *
3x ročně PR článek/inzerát partnera na sociálních sítí FB, Instagramu a Linkedin *    
Možnost prezentace partnera spojená s odbornou přednáškou dvakrát v průběhu AR *    
Pronájem učeben: 3 místnosti ročně zdarma *    
Dvoudenní kurz na míru pro zaměstnance partnera zdarma *    
Jeden kurz z portfolia kurzů nabízených katedrami pro zaměstnance partnera zdarma *    
"VIP" meeting - 1x ročně setkání s managementem fakulty *    
K+portál (celoroční vizibilita, 10x vypsání inzerátu po 30 dní, 10x odkrytí profilů studentů) *    
Propagační prostor na EKF VŠB-TUO (nástěnka s informacemi a aktualitami o firmě) * *  
2x ročně PR článek/inzerát partnera na sociálních sítí FB, Instagramu a Linkedin   *  
Možnost prezentace hlavního partnera spojená s odbornou přednáškou dvakrát v průběhu AR   *  
Pronájem učeben: 2 místnosti ročně zdarma   *  
Jednodenní kurz na míru pro zaměstnance partnera zdarma   *  
Jeden kurz z portfolia kurzů nabízených katedrami pro zaměstnance hlavního partnera se slevou 50 %   *  
K+portál (celoroční vizibilita, 3x vypsání inzerátu po 30 dní, 5x odkrytí profilů studentů)   *  
1x ročně PR článek/inzerát partnera na sociálních sítí FB, Instagramu a Linkedin     *
Možnost prezentace partnera spojená s odbornou přednáškou jednou v průběhu AR     *
Pronájem učeben: 1 místnosti ročně zdarma     *
Jednodenní kurz na míru pro zaměstnance partnera se slevou 50 %     *
Jeden kurz z portfolia kurzů nabízených katedrami pro zaměstnance partnera se slevou 25 %   *