Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kontaktní osoba

Ing. Martina Janyšková, referentka
, tel. 59 732 2024

Slunečnice působí na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Jedná se o kontaktní a poradenské pracoviště pro uchazeče a studenty se specifickými nároky.
Z pohledu organizační struktury je Slunečnice součástí Studijního oddělení.

Vstup na optimalizované stránky centra Slunečnice: