Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Celý postup jsme pro vás shrnuli do několika jednoduchých kroků.

Bakalářské studium
Pravidla přijímacího řízení
ke stažení (formát PDF)
Pravidla přijímacího řízení ke studiu
NOVĚ AKREDITOVANÉHO studijního programu 
ke stažení (formát PDF)
1. Podejte přihlášku

Vyberte si program/specializaci, kterou chcete studovat, vyplňte elektronickou přihlášku a zaplaťte poplatek za přijímací řízení (500 Kč) do 31.3.2020. Pokyny pro zaplacení najdete v přihlášce.

Elektronická přihláška

2. Přihlaste se na přijímačky

Přijímací zkoušky u nás probíhají formou Národních srovnávacích zkoušek (test Obecných studijních předpokladů). Přihlásit se k nim můžete na stránce www.scio.cz/nsz, kde najdete termíny a veškeré další informace. Test můžete dělat i opakovaně – společnost SCIO nám předkládá vždy váš nejlepší výsledek.

SCIO

3. Zjistěte svůj výsledek

Po uzavření přijímacího řízení děkan fakulty rozhodne, jaký počet bodů (percentil Obecných studijních předpokladů) je nezbytný pro přijetí. Výsledky pak najdete do 30 dnů (nejpozději však do 30. 6. 2020) od ověření podmínek pro přijetí na našich stránkách, kde místo jména uvádíme číslo vaší přihlášky. Rozhodnutí o přijetí vám bude s vaším souhlasem zasláno prostřednictvím systému Elektronické přhlášky.

Nezapomeňte, že podmínkou k přijetí ke studiu je dosažené středoškolské vzdělání - stačí když nám jako přílohu elektronické přihlášky pošlete nejpozději do 25. 6. 2020 vaše maturitní vysvědčení.

4. Přijďte na zápis

Během zápisu do studia získáte všechny nezbytné informace pro svůj první rok na vysoké škole. Teprve tady se z vás oficiálně stává student naší fakulty. Osobní účast je proto povinná. Termíny zápisů vypisujeme na stránkách během června, konají se pak zpravidla v období od července do konce září.

Co dělat, když jste nebyli přijati?

Stává se, že někteří z přijatých studentů do studia nenastoupí. V takovém případě se jejich místo obvykle uvolní pro další uchazeče v pořadí, kteří zůstali tzv. „pod čarou.“

Proti rozhodnutí o nepřijetí se ale můžete také odvolat, a to písemně do 30 dnů od jeho doručení.

Navazující magisterské studium
Pravidla přijímacího řízení
ke stažení (formát PDF)
Pravidla přijímacího řízení ke studiu
NOVĚ AKREDITOVANÝCH studijních programů
ke stažení (formát PDF)

Pokyny pro přijímací zkoušky 2019 ke stažení (formát PDF)
(pro rok 2020 se připravují)

1. Podejte přihlášku

Vyberte si program/specializaci, kterou chcete studovat, vyplňte elektronickou přihlášku a zaplaťte poplatek za přijímací řízení (500 Kč) do 30. 4. 2020. Pokyny pro zaplacení najdete v přihlášce.

Elektronická přihláška

2. Připravte se na přijímačky

Přijímací zkoušky na magisterské studium se skládají z písemných testů z ekonomie a odborného předmětu (okruhy, literatura a vzorový test). Maximální počet bodů z jednoho předmětu je 100, celkem tedy můžete získat 200 bodů. Minimum pro přijetí je 20 bodů z každého předmětu.

Pokud splňujete následující podmínky, můžete v rámci přihlášky požádat o prominutí přijímacích zkoušek:

  • absolvovali jste stejný studijní obor v bakalářském studiu,
  • neopakovali ročník,
  • vykonali státní závěrečnou zkoušku v řádném termínu,
  • dosáhli za 5 semestrů bakalářského studia aritmetického studijního průměru do 2,00 včetně.
3. Přijďte na zkoušky

Příjímací zkoušky se konají 30. 6. 2020 v budově Ekonomické fakulty na Sokolské třídě 33. Pro jistotu si nezapomeňte zkontrolovat termín konání a rozpis místností, kde budou zkoušky probíhat.

4. Zjistěte svůj výsledek

Výsledky přijímacích zkoušek najdete nejpozději do 3 dnů (nejpozději však do 30. 7. 2020) od konání přijímaček na našich stránkách, kde místo jména uvádíme číslo vaší přihlášky. Rozhodnutí o přijetí vám bude s vaším souhlasem uchazeče zasláno prostřednictvím systému Elektronické přhlášky.

Nezapomeňte, že podmínkou k přijetí ke studiu je ukončené bakalářské studium - stačí když nám jako přílohu elektronické přihlášky pošlete nejpozději do 15. 7. 2020 váš bakalářský diplom.

5. Nezapomeňte na zápis

Termíny zápisů najdete vypsané na stránkách během června, konají se pak zpravidla v období od července do konce září. Osobní účast je povinná.

Co dělat, když jste nebyli přijati?

Stává se, že někteří z přijatých studentů do studia nenastoupí. V takovém případě se jejich místo obvykle uvolní pro další uchazeče v pořadí, kteří zůstali tzv. „pod čarou.“

Proti rozhodnutí o nepřijetí se ale můžete taky odvolat, a to písemně do 30 dnů od jeho doručení.

Chcete se na něco zeptat?

Kontaktujte naši referentku pro přijímací řízení.

Ing. Iveta Šodková

E-mail: iveta.sodkova@vsb.cz
Telefon: 597 322 331