Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Bakalářské studium
Pravidla přijímacího řízení ke stažení:
1. kolo (formát  PDF, PDF)  
2. kolo (formát PDF)
1. Podejte přihlášku

Vyberte si program/specializaci, kterou chcete studovat, vyplňte elektronickou přihlášku a zaplaťte poplatek za přijímací řízení (500 Kč) do 15. 8. 2024. Pokyny pro zaplacení najdete v přihlášce.

Elektronická přihláška

2. kolo přihlášek
1. 5. 2024 - 15. 8. 2024

2. Přihlaste se na přijímačky

Přijímací zkoušky u nás probíhají formou Národních srovnávacích zkoušek (test Obecných studijních předpokladů). Přihlásit se k nim můžete na stránce www.scio.cz/nsz, kde najdete termíny a veškeré další informace. Test můžete dělat i opakovaně – společnost SCIO nám předkládá vždy váš nejlepší výsledek.

SCIO

3. Zjistěte svůj výsledek

Po uzavření přijímacího řízení děkan fakulty rozhodne, jaký počet bodů (percentil Obecných studijních předpokladů) je nezbytný pro přijetí. Výsledky vám pak zašleme do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí. Rozhodnutí o přijetí vám bude s vaším souhlasem zasláno prostřednictvím systému Elektronické přihlášky, v případě neudělení souhlasu pak poštou. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí taktéž poštou.

Nezapomeňte, že podmínkou k přijetí ke studiu je ukončené středoškolské studium - stačí, když nám jako přílohu elektronické přihlášky, pošlete vaše maturitní vysvědčení

  • nejpozději do 20. 6. 2024 (1. kolo)
  • nejpozději do 15. 8. 2024 (2. kolo)

Ekonomická fakulta VŠB-TUO bude akceptovat maturitní zkoušky bez ohledu na jejich konkrétní podobu.

4. Přijďte na zápis

Zápis ke studiu proběhne elektronickou formu po doručení Rozhodnutí o přijetí. Více informací bude průběžně zveřejňováno na této stránce.

Co dělat, když jste nebyli přijati?

Stává se, že někteří z přijatých studentů do studia nenastoupí. V takovém případě se jejich místo obvykle uvolní pro další uchazeče v pořadí, kteří zůstali tzv. „pod čarou.“

Proti rozhodnutí o nepřijetí se ale můžete také odvolat, a to písemně do 30 dnů od jeho doručení.

Navazující magisterské studium
Pravidla přijímacího řízení ke stažení:
1. kolo (formát PDF)
2. kolo (formát PDF)
1. Podejte přihlášku

Vyberte si program/specializaci, kterou chcete studovat, vyplňte elektronickou přihlášku a zaplaťte poplatek za přijímací řízení (500 Kč) do 15. 8. 2024. Pokyny pro zaplacení najdete v přihlášce.

Elektronická přihláška
2. kolo přihlášek
1. 5. 2024 - 15. 8. 2024

2. Připravte se na přijímačky

Podmínkou pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů/specializací je pouze řádné ukončení bakalářského studia prokázané bakalářským diplomem a dodatkem k diplomu, který uchazeč musí dodat formou přílohy elektronické přihlášky, nejpozději do:

  • do 26. 6. 2024 (1. kolo)
  • do 5. 9. 2024 (2. kolo)
3. Zjistěte svůj výsledek

O přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech/specializacích rozhoduje děkan fakulty dle pořadí uchazečů ve vazbě na výsledky přijímacích zkoušek a na kapacitě studijního programu/specializace.

Výsledky přijímacího řízení a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáno po ověření podmínek pro přijetí. Rozhodnutí o přijetí bude se souhlasem uchazeče zasláno prostřednictvím informačního systému Elektronické přihlášky.

Nezapomeňte, že podmínkou k přijetí ke studiu je ukončené bakalářské studium - stačí když nám jako přílohu elektronické přihlášky pošlete váš bakalářský diplom a dodatek k diplomu:

  • nejpozději do 26. 6. 2024 (1. kolo)
  • nejpozději do 5. 9. 2024 (2. kolo)
4. Nezapomeňte na zápis

Termíny zápisů najdete vypsané na stránkách, konají se pak zpravidla v období od července do konce září.

Co dělat, když jste nebyli přijati?

Stává se, že někteří z přijatých studentů do studia nenastoupí. V takovém případě se jejich místo obvykle uvolní pro další uchazeče v pořadí, kteří zůstali tzv. „pod čarou.“

Proti rozhodnutí o nepřijetí se ale můžete taky odvolat, a to písemně do 30 dnů od jeho doručení.

Chcete se na něco zeptat?

Kontaktujte naši referentku pro přijímací řízení.

Ing. Iveta Šodková

E-mail:
Telefon: 597 322 331