Úřední hodiny

Bakalářské studium

prezenční a kombinovaná forma

Ostrava, Šumperk

Navazující magisterské studium

prezenční a kombinovaná forma

Ostrava

Bakalářské studium – detašovaná pracoviště

Referentka pro studenty se specifickými nároky

a pro kurzy celoživotního vzdělávání – Univerzita 3. věku