Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Forma studia

Doktorské programy

Ekonomie
Přišly Vám mikroekonomie, makroekonomie a jejich aplikace na chování spotřebitelů, firem a vlád zajímavé? Chcete své znalosti ještě rozšířit a posléze nabídnout světu i vlastní vědecká zjištění? Naučíme Vás, jak dělat ekonomický výzkum. Vybavíme Vás k tomu nejnovějšími poznatky, a prohloubíme Vaši schopnost využívat ekonomické modelování. Jako absolventka či absolvent našeho programu budete mít možnost uplatnit se například v akademické sféře, centrálních bankách, mezinárodních organizacích,
Zjistěte více
Ekonomika a management
Doktorské studium v programu Ekonomika a management umožňuje svou strukturou a obsahovým zaměřením navázat na znalosti získané z magisterského studia. Jde o významně výzkumně orientované znalosti a dovednosti spojené se studiem řady předmětů, které jsou vázány na funkční oblasti podnikových systémů. V rámci vědecko-výzkumné přípravy jsou posluchači připravováni v předmětech včetně aplikace řady exaktních metod, které umožňují zvýšit efektivnost jak analytické činnosti v podniku, tak hledání a
Zjistěte více
Finance
Doktorské studium ve studijním programu Finance navazuje na absolvování navazujících magisterských studijních programů na fakultě, zejména Finance a Finance a Účetnictví. Obecně lze však nastoupit do studia z jakéhokoliv studijního programu.
Studium na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava je koncipováno jako 4leté. Studium se uskutečňuje dle osobních studijních plánů doktoranda, ve kterém se studentovi stanoví, které předměty jsou pro něj povinné a jaké jsou podrobnosti a časové rozvržení jeho
Zjistěte více
Systémové inženýrství a informatika
Doktorské studium programu Systémové inženýrství a informatika (SEI) navazuje na na absolvování navazujících studijních programů, na Ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava zejména program Informační a znalostní management. Doktorské studium SEI je na ekonomické fakultě koncipováno jako 4-leté a absolvent získává titul Ph.D. Studium je možné studovat v prezenční nebo kombinované formě studia, v českém nebo anglickém jazyce.
Studium se skládá ze studijní části ukončené státní doktorskou zkouškou a
Zjistěte více