Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Forma studia

Doktorské programy

Ekonomie

Přišly Vám mikroekonomie, makroekonomie a jejich aplikace na chování spotřebitelů, firem a vlád zajímavé? Chcete své znalosti ještě rozšířit a posléze nabídnout světu i vlastní vědecká zjištění? Naučíme Vás, jak dělat ekonomický výzkum. Vybavíme Vás k tomu nejnovějšími poznatky, a prohloubíme Vaši schopnost využívat ekonomické modelování. Jako absolventka či absolvent našeho programu budete mít možnost uplatnit se například v akademické sféře, centrálních bankách, mezinárodních organizacích,...

Ekonomika a management

Doktorské studium v programu Ekonomika a management umožňuje svou strukturou a obsahovým zaměřením navázat na znalosti získané z magisterského studia. Jde o významně výzkumně orientované znalosti a dovednosti spojené se studiem řady předmětů, které jsou vázány na funkční oblasti podnikových systémů. V rámci vědecko-výzkumné přípravy jsou posluchači připravováni v předmětech včetně aplikace řady exaktních metod, které umožňují zvýšit efektivnost jak analytické činnosti v podniku, tak hledání a...

Finance

Doktorské studium ve studijním programu Finance navazuje na absolvování navazujících magisterských studijních programů na fakultě, zejména Finance a Finance a Účetnictví. Obecně lze však nastoupit do studia z jakéhokoliv studijního programu.
Studium na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava je koncipováno jako 4leté. Studium se uskutečňuje dle osobních studijních plánů doktoranda, ve kterém se studentovi stanoví, které předměty jsou pro něj povinné a jaké jsou podrobnosti a časové rozvržení jeho...

Systémové inženýrství a informatika

Nově akreditovaný doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika se věnuje výchově vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni propojit získané znalosti a dovednosti z oblasti systémových disciplín při řešení širokého okruhu ekonomických a technických problémů s podporou informačních a znalostních systémů. Studium je zaměřeno i na vývoj a aplikace nových metod a technik pro pozitivní inovace vývoje a fungování těchto systémů ve znalostní společnosti. Studijní program má...