Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • O přijetí ke studiu v doktorském programů se mohou ucházet absolventi navazujících studijních programů.
  • Doktorské studium trvá 4 roky. Absolvent získává titul Ph.D.
  • Studium je možné studovat v prezenční a kombinované formě.
  • Studium je možné studovat v češtině nebo angličtině.
  • Studium se skládá ze studijní části ukončené státní doktorskou zkouškou a vědecko-odborné části zaměřené na zpracování disertační práce ukončené její obhajobou.
  • Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia v doktorském studijním programu se používá jednotný kreditový systém, který je kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů.
  • Garantem doktorského studia je proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia,
    prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
  • Studijní záležitosti řeší na oddělení doktorských studií Ing. Sylvie Želásková.