Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Víte, že

naše fakulta v roce 2022 oslavila 45 let od svého vzniku a za tuto dobu jí prošly desetitisíce úspěšných absolventů??

Kdo jsme

a co vše nabízíme?

Kontakty

Kde nás najdete, kontakty na zaměstnance, mapa areálu a další...

Nová budova EKF

Informace o výstavbě.

Ze života fakulty

Studentský život tak trochu jinak.

Vize

Ekonomická fakulta VŠB-TUO je významným akademickým pracovištěm v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu a spolupráce s praxí, která je srovnatelná s předními univerzitami v České republice a v Evropské unii.

Cílem fakulty je nabízet a realizovat kvalitní výuku ve všech stupních studia atraktivních pro studenty jak v České republice, tak ve světě, zapojit se do řešení úkolů výzkumu a vývoje a dosáhnout kvalitních výstupů v této oblasti, nadále udržet a rozvíjet spolupráci s mezinárodními institucemi a pracovišti, která se bude promítat do kvality vzdělávání a vědy.

Naše mise

Ekonomická fakulta je součástí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která je součástí systému vysokých škol jako nejvyššího článku vzdělávací soustavy České republiky. Na základě svobodného bádání fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání s právem udělovat akademické tituly, koná habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Fakulta realizuje třístupňový strukturovaný model studia v souladu s Boloňskou deklarací (bakalář – inženýr – doktor) a má implementován kreditový systém ECTS, který zajišťuje možnou mobilitu v průběhu studia.

Fakulta je zapojena do řešení úkolů výzkumu a vývoje v oblasti ekonomických věd a do řešení praktických úloh ekonomického rozvoje pro firmy a instituce na národní i nadnárodní úrovni. Fakulta vytváří podmínky pro zvyšování kvalifikace, rozvoj a odborný růst svých vlastních zaměstnanců.

Vědeckopedagogičtí pracovníci i studenti mají možnost spolupracovat s tuzemskými i zahraničními vysokými školami, výzkumnými institucemi, firmami i jednotlivci.

Fakulta má nezastupitelné místo v rozvoji regionu a jeho restrukturalizaci.