Fakulta

Grafika: fakulta

  • Ekonomická fakulta VŠB-TUO má za sebou 40 let existence, je čtvrtou nejstarší fakultou naší univerzity.
  • Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium v prezenční i kombinované formě.
  • Sama realizuje nebo se spolupodílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

© 2018 VŠB-TU Ostrava