• Ekonomická fakulta VŠB-TUO má za sebou 40 let existence, je čtvrtou nejstarší fakultou naší univerzity.
  • Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium v prezenční i kombinované formě.
  • Sama realizuje nebo se spolupodílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.
  • Prostřednictvím navazujícího magisterského studijního oboru Finance jsme zapojeni do mezinárodního programu University Affiliation Program organizace CFA Institute.
  • Máme akreditaci na vybrané předměty oboru Účetnictví a daně vyučované na fakultě v rámci mezinárodně uznávané kvalifikace ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants - Asociace certifikovaných účetních se sídlem v Glasgow ve Velké Británii) a také ICU.