Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V oblasti vědy a výzkumu se pracovníci fakulty aktivně podílejí na přípravě, řešení a využívání výsledků projektů Grantové agentury ČR (GA ČR), Technologické agentury ČR (TAČR), ministerstev, Specifického vysokoškolského výzkumu (Studentská grantová soutěž), Operačních programů i projektů Moravskoslezského kraje.

V oblasti vzdělávání a rozvoje se orientují na řešení projektů v rámci rozvojových programů MŠMT, projektů v rámci operačních programů financovaných z fondů EU, projektů Národní agentury pro evropské vzdělávací programy i projektů Programu podpory mobilit (Moravskoslezský kraj). Fakulta je také zapojena do programu ERASMUS (oddělení zahraničních styků).

Informace o projektech řešených na VŠB – TU Ostrava naleznete na stránkách Univerzitního informačního systému evidence projektů, který umožňuje vyhledávání v databázi řešených a ukončených projektů VŠB-TU Ostrava.