Hlavní kontaktní osobou zodpovědnou za oblast vědy a výzkumu: