Hlavní kontaktní osobou zodpovědnou za oblast vědy a výzkumu je děkan Ekonomické fakulty.