Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základní směry vědecko-výzkumné činnosti

Vědecko-výzkumná činnost Ekonomické fakulty je zaměřena do oblastí, kterými jsou především ekonomie, finance, management, ekonomika podniku a informatika a v rámci řešení vědecko-výzkumných projektů je soustředěna do těchto směrů:

 • makroekonomické modely ČR a EU, fiskální politika,
 • modelování systémového rizika, finanční a fiskální stabilita v dlouhém období,
 • analýza, determinanty a dopady mezinárodní migrace,
 • řízení a modelování finančních a pojistných rizik v rámci solvency,
 • finanční integrace a daň z příjmů EU,
 • analýza a predikce finanční výkonnosti,
 • oceňování finančních derivátů dle tržních podmínek,
 • aplikace reálných opcí,
 • finanční modelování aktiv a výběr portfolia, aplikace Lévyho modelů,
 • modelování kreditního rizika a úpadku komerčních bank,
 • analýza dopadu daní na podniky a makroekonomické ukazatele,
 • analýza a modelování mezinárodních obchodních vztahů,
 • výzkum vývoje regionů,
 • vývoj centrál velkých podniků a bank s ohledem na regionální rozvoj,
 • modelování podnikových procesů a jejich determinace vlastnickými vztahy,
 • modelování efektivnosti subjektů pomocí metody DEA (Data Envelopment Analysis),
 • modelování a navrhování výrobních systémů,
 • aplikace vícekriteriálních dekompozičních nelineárních metod v ekonomickém rozhodování,
 • výzkum spotřebitelského chování,
 • finanční řízení, krizový management, řízení lidských zdrojů,
 • analýza modelování Business Intelligence systému,
 • dynamické rozhodování podniků obchodujících s emisemi,
 • metodicko aplikační nástroje pro efektivní řízení statutárního města.