Základní směry vědecko-výzkumné činnosti

Vědecko-výzkumná činnost Ekonomické fakulty je zaměřena do oblastí, kterými jsou především ekonomie, finance, management, ekonomika podniku a informatika. V roce 2013 byla vědecko-výzkumná činnost soustředěna v rámci řešení vědecko-výzkumných projektů zejména do těchto směrů:

 • makroekonomické modely ČR a EU, fiskální politika,
 • procykličnost finančních trhů, cenové bubliny na trzích aktiv,
 • řízení a modelování pojistných rizik v rámci solvency,
 • finanční integrace a daň z příjmů EU,
 • analýza a predikce finanční výkonnosti,
 • aplikace reálných opcí v energetice,
 • modelování finančních aktiv,
 • modelování kreditního rizika,
 • analýza dopadu daní na podniky a makroekonomické ukazatele,
 • konvergence systémů us gaap a ias/ifrs dle systému finančního výkaznictví,
 • výzkumné aktivity a vztahové sítě akademických ekonomů,
 • analýza dějin podnikání v Evropě,
 • regionální disparity,
 • vývoj centrál velkých podniků a bank s ohledem na regionální rozvoj,
 • regionální konkurenceschopnost,
 • modelování podnikových procesů a jejich determinace vlastnickými vztahy,
 • modelování efektivnosti subjektů pomocí metody DEA (Data Envelopment Analysis),
 • modelování a navrhování výrobních systémů,
 • aplikace vícekriteriálních dekompozičních metod v ekonomickém rozhodování,
 • marketingové strategie včetně kulturních aspektů,
 • finanční řízení, krizový management, řízení lidských zdrojů,
 • analýza modelování Business Intelligence systému.