• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Bakalářské programy

Ekonomika a management
Bakalářské studium v rámci programu Ekonomika a management umožňuje získat odborné znalosti a dovednosti zaměřené na pochopení a řízení manažerských funkcí a procesů organizací, především ziskových, ale rovněž neziskových. Absolvent oboru si osvojí poznatky z mikroekonomie a makroekonomie, matematiky, práva a z marketingu. Výuka je orientovaná do oblasti řízení provozní ekonomiky a analýzy její efektivnosti v napojení na účetnictví, daně a financování, marketingových aktivit, zvládnutí...
Zjistěte více
Hospodářská politika a správa
Základem studia programu Hospodářská politika a správa v bakalářském stupni studia jsou odborné znalosti společného základu studia v oblastech mikroekonomie, makroekonomie, podnikových financí, účetnictví, daní, marketingu a managementu. Tyto znalosti a dovednosti jsou dále rozšiřovány a prohlubovány v rámci studia jednotlivých oborů studia, zejména v oblastech podnikových financí, finančních trhů, hospodářské politiky, ekonomie trhu práce a regionální ekonomie, evropské a světové integrace,...
Zjistěte více
Systémové inženýrství a informatika
Studijní program Systémové inženýrství a informatika vychovává odborníka, který je vybaven dovednostmi systémového přístupu, modelování a schopnostmi aplikovat moderní informační techniky na typické úlohy systému řízení a informačního systému firem, korporací, institucí veřejné správy a ostatních organizací.
Zjistěte více