Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Seznam oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.

  • Ekonomie
  • Finance
  • Ekonomika a management
  • Systémové inženýrství a informatika

Seznam akreditací (formát PDF, 106 kB).

Další odkazy

  • Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠB-Technické univerzitě Ostrava - (formát PDF, 242kB). [ENGLISH]  
  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) - (formát PDF, 444kB).
  • Interní směrnice děkana EkF VŠB-TUO k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem (formát PDF, 517KB). [ENGLISH]
  • Směrnice upravující problematiku střetu zájmů při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠB-TUO (formát PDF, 578kB).