VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava EKF Ekonomická fakulta

Seznam oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.

 • Ekonomie
 • Finance
 • Podniková ekonomika a management
 • Systémové inženýrství a informatika

Seznam akreditací (formát PDF, 178kB).

Další odkazy

 • Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠB-Technické univerzitě Ostrava - (formát PDF, 242kB).
 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) - (formát PDF, 444kB).
 • Interní směrnice děkana EkF VŠB-TU Ostrava k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem (formát PDF, 506kB).
  • Příloha 1 (DOC, 83kB),
  • Příloha 2 (DOC, 72kB)