Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2021 

Obor: Podniková ekonomika a management

 • Michal Krajňák, Ing. Ph.D. MBA LL.M. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)
 • Petr Řeháček, Dr. Ing. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava) – zastaveno VR

2020 

Obor: Ekonomie

 • Martin Hodula, Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)
 • Pavol Minárik, Mgr. Ing. Ph.D. (Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) – zastaveno VR
 • Magdaléna Drastichová, Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava)

2019 

Obor: Ekonomie

 • Jiří Balcar, Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)
 • Zuzana Brixiová, Ing. Ph.D.  (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)

 Obor: Podniková ekonomika a management

 • Jindra Peterková, Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)

Obor: Finance

 • Sylvia Jenčová, Ing. PhD. (Fakulta managementu, Prešovská univerzita v Prešově)

Obor: Systémové inženýrství a informatika

 • František Zapletal, Mgr. Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)
 • Miroslav Hudec, Dr. Ing. (FHI, Ekonomická univerzita v Bratislave)

2018 

Obor: Ekonomie

 • Antonio Rodríguez Andrés, Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)
 • Michaela Staníčková, Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)
 • Iveta Vrabková, Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)

Obor: Podniková ekonomika a management

 • Šárka Velčovská, Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)
 • Patrycja Hąbek dr mgr inż. (Faculty of Organization and Management, Silesian University of Technology)
 • Václav Friedrich, Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)

2017 

Obor: Ekonomie

 • Luděk Kouba, Ing. Ph.D. (Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně) – zastaveno VR

Obor: Finance

 • Aleš Kresta, Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)

2016

Obor: Ekonomie

 • Aleš Melecký, Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)

Obor: Systémové inženýrství a informatika

 • Ivo Martiník, RNDr. Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)

2015

Obor: Podniková ekonomika a management

 • Marie Mikušová, Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)

Obor: Finance

 • Miroslav Čulík, Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)
 • Jan Vlachý, Ing. Ph.D. (Fakulta ekonomických studií, Vysoká škola finanční a správní)

Obor: Ekonomie

 • Jan Libich, Ing. PhD. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)
 • Mariola Pytliková, Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)

Obor: Systémové inženýrství a informatika

 • Mehdi Toloo, Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)

2013
Obor: Ekonomie
Michal Tvrdoň, Mgr. Ing. Ph.D. (Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, SU v Opavě)

Obor: Podniková ekonomika a management
Petra Horváthová, Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)

Obor: Podniková ekonomika a management
Jadwiga Bizon-Górecka, Dr inż. (Fakulta stavební a environmentálního inženýrství, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodiczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy) - zastaveno VR

Obor: Ekonomie 
Martin Melecký, Dr. Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava) 

2012
Obor: Finance
Tichý Tomáš, Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava) 

2011
Obor: Ekonomie 
Kučerová Zuzana, Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava) 
Laboutková Šárka, Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci) 

Obor: Finance 
Krištofík Peter, Ing. Ph.D. (Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) 

2010
Obor: Systémové inženýrství a informatika
Marček Milan, Ing. PhD. (Elektrovod Holding, a.s., Bratislava) 

Obor: Podniková ekonomika a management
Kubiš Juraj, Ing. DrSc. (FVS, Vysoká škola v Sladkovičove) 
Kirovová Iva, PhDr. Ph.D. (EkF, VŠB-TU Ostrava)

Obor: Ekonomie 
Kania Maria Helena, Mgr.  PhD. (Fakulta managementu a výrobních procesů, Politechnika Opolska)

2009
Obor: Ekonomie
Kotlán Igor, Ing. JUDr. Ph.D. (EkF, VŠB-TU Ostrava) 
Sucháček Jan, Ing. Ph.D. (EkF, VŠB-TU Ostrava) 
Fojtíková Lenka, Ing. Ph.D. (EkF, VŠB-TU Ostrava) 

Obor: Manažerská informatika
Krajčík Vladimír, RNDr. Ph.D. (Vysoká škola podnikání, a.s.) - zastaveno

Obor: Podniková ekonomika a management
Starzyczna Halina, Ing.  Ph.D. (OPF Karviná, SU Opava) 
Diačiková Anna, Ing. PhD. (Chemosvit a.s./ PF, Katolická univerzita v Ružomberku) - zastaveno VR
Brzeziński Stanisław Roman, Mgr. Ph.D. (Fakulta managementu, Politechnika Częstochowska) - zastaveno


2008
Obor: Podniková ekonomika a management
Blecharz Pavel, Dr. Ing. (EkF, VŠB-TU Ostrava) 
Kotulič Rastislav, Ing. Ph.D. (FM, Prešovská univerzita) - zastaveno
Kindl Milan, JUDr. CSc. (FP, ZČU Plzeň) - zastaveno
Mikuš Pavel, Ing. PhD. (PF, Katolická univerzita v Ružomberku) - zastaveno VR 

Obor: Ekonomie
Tuleja Pavel, Ing. Ph.D. (OPF Karviná, SU Opava) 

2007
Obor: Podniková ekonomika a management
Czapka Miroslaw, Mgr. inż. Ph.D. (WSEA w Bytomiu) 
Dobřický Josef, Ing. CSc. (Akademie STING, Brno)
Urbančíková Nataša, Ing. PhD. (EkF, TU Košice) 

Obor: Manažerská informatika
Krajčík Vladimír, RNDr. Ph.D. (Vysoká škola podnikání, a.s.) - zastaveno
Štědroň Bohumír, RNDr. CSc. (FIM, Univerzita Hradec Králové) - zastaveno

Obor: Ekonomie
Kotlán Igor, Ing. Mgr. Ph.D. (EkF, VŠB-TU Ostrava) - zastaveno
Lebiedzik Marian, Ing. Ph.D. (OPF Karviná, SU Opava) 
Volejníková Jolana, Ing. Ph.D. (FES, Univerzita Pardubice)

2006 
Obor: Podniková ekonomika a management
Blašková Martina, Ing. PhD. (FRI, Žilinská univerzita) 
Czapka Miroslaw, Mgr. inż. Ph.D. (WSEA w Bytomiu) - zastaveno VR
Vysekalová Jitka, PhDr. Ph.D. (JV-PL Marktest)
Zlámal Jaroslav, Ing. Ph.D. (PF a LF UP Olomouc) - zastaveno VR

Obor: Ekonomie
Komárek Luboš, Ing. Ph.D. M.Sc. M.B.A. (Česká národní banka, Praha)

2005
Obor: Podniková ekonomika a management
Durdová Irena, RNDr. Ph.D. (KTVS, VŠB-TU Ostrava)
Hrbáč Lubomír, Dr. Ing. (EkF, VŠB-TU Ostrava)
Janečková Lidmila, Ing. Ph.D. (OPF Karviná, SU Opava) - ukončeno
Vilamová Šárka, Ing. Ph.D. (EkF, VŠB-TU Ostrava)

Obor: Ekonomie
Macháček Martin, Ing. Ph.D. (EkF, VŠB-TU Ostrava)

2004
Obor: Podniková ekonomika a management
Lukoszová Xenie, Ing. Ph.D. (EkF, VŠB-TU Ostrava)

Obor: Finance
Bařinová Dagmar, Ing. Ph.D. (EkF, VŠB-TU Ostrava)

2003
Obor: Manažerská informatika
Huňka František, Ing. CSc. (PřF, Ostravská univerzita)

Obor: Podniková ekonomika a management
Hrbáč Lubomír, Dr. Ing. (EkF, VŠB-TU Ostrava) - zastaveno
Skokan Karel, Ing. Ph.D. (EkF, VŠB-TU Ostrava) 

Obor: Ekonomie
Šimek Milan, RNDr. Ph.D. (EkF, VŠB-TU Ostrava)

2002
Obor: Ekonomie
Nezval Pavel, Ing. Ph.D. (OPF Karviná, SU Opava)

Obor: Podniková ekonomika a management
Klabusayová Naděžda, Ing. CSc. (EkF, VŠB-TU Ostrava)
Pešek Pavel, Ing. CSc. (UJEP Ústí nad Labem) - zastaveno VR
Pivoda Miroslav, Ing. CSc. (TF Zlín, VUT Brno) - zastaveno VR
Sikorová Eva, Ing. CSc. (OPF Karviná, SU Opava)

Obor: Finance
Dluhošová Dana, Dr. Ing. (EkF, VŠB-TU Ostrava)

2001
Obor: Finance
Hótová Renáta, Dr. Ing. (EkF, VŠB-TU Ostrava)
Vyskupová Hana, Dr. Ing. (EkF, VŠB-TU Ostrava)

Obor: Podniková ekonomika a management
Lazar Jaromír, Dr. Ing. (EkF, VŠB-TU Ostrava)
Sikorová Eva, Ing. CSc. (OPF Karviná, SU Opava) - zastaveno VR

Obor: Ekonomie
Liška Václav, Dr. Ing. (ČVUT Praha)
Sekanina Milan, PhDr. PaedDr. CSc. (EkF, VŠB-TU Ostrava)

2000
Obor: Podniková ekonomika a management
Blecharz Pavel, Dr. Ing. (EkF, VŠB-TU Ostrava) - zastaveno VR
Ludvík Ladislav, Ing. CSc. (EkF, VŠB-TU Ostrava)
Macurová Pavla , Ing. CSc. (EkF, VŠB-TU Ostrava)
Štefko Róbert, Ing. PaedDr.Ph.D. (Prešovská univerzita, Prešov)

Obor: Ekonomie
Tománek Petr, Ing. CSc. (EkF, VŠB-TU Ostrava)
Kudera Jiří, Ing. CSc. (Univerzita Pardubice) - zastaveno VR

Obor: Informatika v ekonomice
Kalužová Ludmila, Ing. CSc. (EkF, VŠB-TU Ostrava)

Obor: Systémové inženýrství
Hančlová Jana , Ing. CSc. (EkF, VŠB-TU Ostrava)

1999
Obor: Ekonomie
Šindler Petr, Doc. RNDr. CSc. (OU Ostrava)

Obor: Podnikatelství a management
Kuba Vlastimil, Ing. CSc. (FME Zlín, VUT Brno)
Spáčil Vojtěch, Ing. CSc. (EkF, VŠB-TU Ostrava)
Zmeškal Zdeněk, Dr. Ing. (EkF, VŠB-TU Ostrava)

Obor: Informatika v ekonomice
Tvrdíková Milena, Ing. CSc. (EkF, VŠB-TU Ostrava)