V oblasti vědy a výzkumu se Ekonomická fakulta zaměřuje zejména na aplikovaný, ale i základní výzkum a vývoj v oblasti ekonomických věd a to nejen ve spolupráci s dalšími univerzitami, výzkumnými institucemi, ale i s podniky a podnikateli.

Hlavní současné směry vědecko-výzkumné činnosti fakulty jsou realizovány řešením výzkumných projektů a grantů, organizací odborných seminářů a vědeckých konferencí a publikačními výstupy, které jsou součástí hodnocení každého doktoranda, pedagoga, katedry a fakulty.

Víte, že

Ekonomická fakulta je úspěšným řešitelem prestižních projektů GAČR, TA ČR a řeší také projekty s ministerstvy či Moravskoslezským krajem?