Vědecko-výzkumná činnost na Ekonomické fakultě je integrální součástí práce každého pedagoga. Fakulta se zaměřuje zejména na aplikovaný, ale i základní výzkum a vývoj v oblasti ekonomických věd ve spolupráci s dalšími univerzitami, výzkumnými institucemi na národní i nadnárodní úrovni, ale i podniky a podnikateli.

Hlavní současné směry vědecko-výzkumné činnosti fakulty jsou realizovány řešením výzkumných projektů a grantů, organizací odborných seminářů a vědeckých konferencí a publikačními výstupy, které jsou součástí hodnocení každého doktoranda, pedagoga, katedry a fakulty.