Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2024

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/003 Stochastické modelování finančních investic na různorodých trzích 2024 2024
SP2024/026 Ekonometrické modelování dopadů interakce hospodářských politik na finanční stabilitu 2024 2024
SP2024/028 Digitální transformace v řízení podniků 2024 2024
SP2024/045 Finanční modely s neurčitými interakcemi 2024 2024
SP2024/047 Analýza a predikce finanční výkonnosti 2024 2024
SP2024/052 Analýza možností využití bezpilotních leteckých zařízení v oblasti regionálního plánování a řízení 2024 2024
SP2024/060 Umělá inteligence – právo, etika a možnosti využití ve vzdělávání 2024 2024
SP2024/068 Socioekonomické a environmentální výzvy pro současnou společnost 2024 2024
SP2024/077 Aproximace exogenních a endogenních faktorů efektivní alokace veřejných zdrojů na podporu implementace digitálních a technologických inovací ve veřejném sektoru 2024 2024
SP2024/079 Vliv přímého zdanění a předlužení na spotřebu domácností a investiční výdaje korporací v zemích Evropské unie 2024 2024
SP2024/083 Dodatečná informace v rozhodovacích a hodnotících modelech 2024 2024
SP2024/092 Řízení nákupu a determinanty výsledků elektronických aukcí 2024 2024
SP2024/094 Analýza mediátorů a výstupů spotřebitelského chování na B2C trhu 2024 2024

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2023/002 Organizace doktorské konference MEKON 2023 a SGS workshopu 2023 na EKF 2023 2023
SP2023/008 Finanční modely za ESG podmínek a klimatických vlivů 2023 2023
SP2023/013 Vyhodnocení vlivu rozdílných sazeb spotřebních daní v České republice a v sousedních státech na chování spotřebitelů a inkaso nepřímých daní v České republice 2023 2023
SP2023/019 Analýza modelů finančních trhů za vybraných podmínek 2023 2023
SP2023/025 Rodinný podnik: Analýza faktorů ovlivňujících postoje zaměstnanců při výběru zaměstnavatele 2023 2023
SP2023/030 Současné výzvy pro cenovou a finanční stabilitu 2023 2023
SP2023/033 Zhodnocení socio-ekonomických faktorů duševního zdraví populace v České republice 2023 2023
SP2023/044 Analýza právní gramotnosti studentů v průběhu studia vysoké školy 2023 2023
SP2023/052 Determinanty spotřebitelského chování a jejich vliv na typologii 2023 2023
SP2023/064 Veřejné rozpočty jako základ použití vícekriteriálních metod 2023 2023
SP2023/078 Modelování neurčitosti a sumarizace dat pro podporu rozhodování v chytrých městech 2023 2023
SP2023/079 Analýza strukturální nerovnováhy na trhu práce v České republice 2023 2023
SP2023/083 Vliv vybraných faktorů na výsledek elektronických nákupních výběrových řízení 2023 2023