• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Studijní program Ekonomika a management

Informace pro uchazeče

Na bakalářském programu Ekonomika a management vás naučíme, jakou organizačně právní formu podnikání zvolit a jak zakládat a řídit podnik. Dozvíte se jak organizovat a zlepšovat ekonomické i sociální procesy různých typů organizačních subjektů. Dozvíte se také, jaké postupy provádět při řízení podniku i lidských zdrojů, financování a vyhodnocování činnosti podniku včetně hodnocení efektivnosti investic. Zjistíte také, jak rozvíjet podnik k udržení a zvyšování jeho konkurenceschopnosti. Pochopíte také, jak na sebe vzájemně působí právo a ekonomika, jak vykonávat odborné činnosti v těchto oblastech s cílem zajistit jejich maximální efektivitu, zorientujete se i v oblasti sportovního managementu a naučíte se získané znalosti a dovednosti aplikovat v praxi.
Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0413A050012
Název česky Ekonomika a management
Název anglicky Economics and Management
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra podnikohospodářská
Garant doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Klíčová slova Podniková ekonomika
sportovní management
ekonomika a právo v podnikání
Podnikání
management