• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Studijní program Ekonomika a management

Informace pro uchazeče

Na bakalářském programu Ekonomika a management vás naučíme, jakou organizačně právní formu podnikání zvolit a jak zakládat a řídit podnik. Dozvíte se jak organizovat a zlepšovat ekonomické i sociální procesy různých typů organizačních subjektů. Dozvíte se také, jaké postupy provádět při řízení podniku i lidských zdrojů, financování a vyhodnocování činnosti podniku včetně hodnocení efektivnosti investic. Zjistíte také, jak rozvíjet podnik k udržení a zvyšování jeho konkurenceschopnosti. Pochopíte také, jak na sebe vzájemně působí právo a ekonomika, jak vykonávat odborné činnosti v těchto oblastech s cílem zajistit jejich maximální efektivitu, zorientujete se i v oblasti sportovního managementu a naučíte se získané znalosti a dovednosti aplikovat v praxi.

Uplatnění absolventa

Studium je zaměřeno a profilováno zejména s ohledem na uplatnění absolventů v různých typech podniků jak z hlediska oboru působení , vlastnické či právní formy, ve výrobních i nevýrobních odvětvích, ve státní správě či jako zakladatelé a vlastníci podniku, a to na pozicích manažera nižší a střední úrovně, specialisty v odborných útvarech.
Typickými pracovními pozicemi absolventa této specializace jsou:
- ekonom podniku,
- logistik,
- HR manager,
- personální specialista,
- asistent ředitele,
- referent nákupu a prodeje,
- plánovač výroby,
- vedoucí oddělení,
- junior konzultant v oblasti projektového managementu,
- procesní specialista,
- manažer nižší úrovně,
- rozpočtář,
- junior controller,
- vedoucí kanceláře,
- asistent manažera,
- samostatný podnikatel,
- ekonom v korporátní sféře, neziskových organizacích a municipalitách,
- auditor,
- daňový poradce,
- makléř,
- insolvenční správce,
- exekutor,
- prokurista,
- specialista pracovně právních vztahů,
- manažer sportovních klubů, tělovýchovných jednot, sdružení a organizací.
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0413A050012
Název česky Ekonomika a management
Název anglicky Economics and Management
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra podnikohospodářská
Garant doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Klíčová slova Podniková ekonomika
sportovní management
ekonomika a právo v podnikání
Podnikání
management