• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Podniková ekonomika

Informace pro uchazeče

Ve specializaci Podniková ekonomika vás naučíme, základy podnikového řízení včetně zakládání podniku a právního rámce s tím souvisejícího. Dozvíte se jak organizovat a zlepšovat podnikové procesy a jaké postupy provádět při řízení, financování a vyhodnocování činnosti podniku. Zjistíte také jak hodnotit efektivnosti investic a jak rozvíjet podnik k udržení a zvyšování jeho konkurenceschopnosti. Široká uplatnitelnost absolventů díky komplexně formovanému profilu s orientací na ekonomiku, organizování a řízení podniků různých typů a velikostí. Specializace je zaměřen na praktické potřeby podnikohospodářské sféry a významný podíl profilu absolventa tvoří znalosti a dovednosti z logistiky a řízení kvality, které jsou praxí žádány.

Uplatnění absolventa

Specializace je zaměřena a profilována zejména s ohledem na uplatnění absolventů v různých typech podniků jak z hlediska oboru působení (výrobní podniky, služby, virtuální podniky), tak i z hlediska velikosti, a to na pozicích manažera nižší a střední úrovně, specialisty v odborných útvarech (např. plánování, controlling, kvalita, logistika), zakladatele a vlastníka podniku.
Typickými pracovními pozicemi absolventa této specializace jsou:
- ekonom podniku,
- logistik,
- referent nákupu a prodeje,
- plánovač výroby,
- manažer nižší úrovně,
- rozpočtář,
- junior controller,
- vedoucí kanceláře,
- asistent manažera,
- samostatný podnikatel.
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S02
Název česky Podniková ekonomika
Název anglicky Business Administration
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra podnikohospodářská
Garant doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Klíčová slova řízení organizace
malé a střední podniky
logistika a řízení jakosti
podniková ekonomika
ekonomická analýza podniku