• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Podniková ekonomika

Informace pro uchazeče

Ve specializaci Podniková ekonomika vás naučíme, základy podnikového řízení včetně zakládání podniku a právního rámce s tím souvisejícího. Dozvíte se jak organizovat a zlepšovat podnikové procesy a jaké postupy provádět při řízení, financování a vyhodnocování činnosti podniku. Zjistíte také jak hodnotit efektivnosti investic a jak rozvíjet podnik k udržení a zvyšování jeho konkurenceschopnosti. Široká uplatnitelnost absolventů díky komplexně formovanému profilu s orientací na ekonomiku, organizování a řízení podniků různých typů a velikostí. Specializace je zaměřen na praktické potřeby podnikohospodářské sféry a významný podíl profilu absolventa tvoří znalosti a dovednosti z logistiky a řízení kvality, které jsou praxí žádány.

Profese

  • Ekonom podniku
  • Vedoucí kanceláře
  • Plánovač výroby
  • Asistent manažera
  • Rozpočtář
  • Junior controller
  • Logistik
  • Referent nákupu a prodeje
Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S02
Název česky Podniková ekonomika
Název anglicky Business Administration
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra podnikohospodářská
Garant doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Klíčová slova řízení organizace
malé a střední podniky
logistika a řízení jakosti
podniková ekonomika
ekonomická analýza podniku