Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Běžná doba studia v bakalářských programech je 3 roky.
 • Studium končí státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Úspěšní absolventi získají titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“ před jménem.

Informace pro „kombinované“ (dálkové) studium: výuka probíhá vždy v pátky (cca od 13-14h.) a některé soboty.

Studijní specializace Ekonomika a právo v podnikání

O studijním programu

Nemotejte se bezmocně v paragrafech a raději se mezi nimi naučte orientovat. Zákony totiž nemusí být nutnou komplikací podnikání, ale naopak cestou, po níž budete umět sebevědomě kráčet. Ať už se chystáte založit vlastní společnost, vést mezinárodní korporaci nebo se svou neziskovkou změnit svět k lepšímu.

Jako studenti bakalářského stupně se naučíte jak připravit obchodní smlouvu, orientovat se v daních, a také jak založit vlastní společnost nebo živnost. Controlling, audit a diagnostika podniku se u vás změní z cizích slov na rutinní záležitosti stejně jako měření spokojenosti zákazníků nebo stanovení hodnoty podniku.

Jaké předměty vás čekají?
● Obchodní právo v praxi
● Ekonomická kriminalita
● Řízení lidských zdrojů
● Živnostenské právo
● Světová ekonomika

Profese

 • Insolvenční správce
 • Referent zaměstnanosti
 • Prokurista
 • Specialista výběru a vymáhání pojistného
 • Makléř
 • Odborný referent bezpečnosti práce, pracovních vztahů a pracovních podmínek
 • Referent ve veřejné správě
 • Správce majetku
 • Specialista sociálního pojištění
 • Auditor
 • Daňový poradce
 • Ekonom v korporátní sféře, neziskových organizacích a municipalitách
 • Referent specialista právních záležitostí systému veřejné správy
 • Samostatný pracovník finanční a daňové správy
 • Exekutor
 • Referent státní správy
 • Specialista pracovně právních vztahů

Dovednosti

 • Vyhodnocování trestněprávních aspektů ekonomické praxe
 • Tvoření obchodních smluv
 • Znalost HR managementu
 • Tvorba ekonomické analýzy podniku
 • Znalost etiky podnikání
 • Znalost závazkového práva
 • Aplikování právních/ekonomických nástrojů pro řešení problémů
 • Znalost právních předpisů v podnikání
 • Znalost právní terminologie
 • Znalosti a dodržování bezpečnosti práce
 • Ekonomické analýzy hospodaření podniku
 • Znalost daňových a obchodněprávních vztahů
 • Aplikace pracovněprávních předpisů
 • Aplikace manažerských dovedností

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Ekonomika a management
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S04
Název specializace česky Ekonomika a právo v podnikání
Název specializace anglicky Economics and Law in Business
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra práva
Zodpovědná osoba doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova Ekonomická kriminalita
Ekonomika a právo v podnikání
Podniková ekonomika, management, marketing a obchod
Pracovní právo
Obchodní právo
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Kontakt:

Šodková Iveta
Studijní oddělení

Phone number: +420 597 322 331
E-mail: iveta.sodkova@vsb.cz