• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Ekonomika a právo v podnikání

Informace pro uchazeče

Ve studijní specializaci zjistíte, jak na sebe vzájemně působí právo a ekonomika, jak vykonávat odborné činnosti v obou oblastech s cílem zajistit jejich maximální efektivitu. Dozvíte se, jak zahájit podnikatelskou činnost v různých formách, jak založit obchodní společnost a získat živnostenské oprávnění, jak analyzovat trestněprávní aspekty podnikání, jak se nenechat nachytat při zpracovávání obchodních smluv, jak zvládat pracovní právo z pozice zaměstnance i zaměstnavatele, jak zpracovat kvalifikovaná podání na úřady a soudy, jak se orientovat v českém daňovém systému.

Uplatnění absolventa

Studijní specializace je zaměřena a strukturována tak, aby absolvent nalezl uplatnění v odborných ekonomických a manažerských pozicích a jiných specializovaných funkcích na nižších a středních úrovních v rámci obchodních korporací i institucí veřejné správy. Typickými pracovními pozicemi absolventa této specializace jsou ekonom v korporátní sféře, neziskových organizacích a municipalitách, podnikatel, auditor, daňový poradce, makléř, insolvenční správce, exekutor, prokurista, správce majetku, specialista pracovně právních vztahů, odborný referent bezpečnosti práce, pracovních vztahů a pracovních podmínek, referent ve veřejné správě, referent specialista právních záležitostí systému veřejné správy, referent státní správy, specialista sociálního pojištění, specialista výběru a vymáhání pojistného, referent zaměstnanosti, samostatný pracovník finanční a daňové správy.

Studijní plány

Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S04
Název česky Ekonomika a právo v podnikání
Název anglicky Economics and Law in Business
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra práva
Garant doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Klíčová slova Podniková ekonomika, management, marketing a obchod
Pracovní právo
Ekonomická kriminalita
Obchodní právo
Ekonomika a právo v podnikání