• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
 • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Sportovní management

Informace pro uchazeče

Ve specializaci Sportovní management vás naučíme, jak zvládnout manažerské funkce ve sportovním prostředí a jak transformovat předměty obecného ekonomického základu na disciplíny věnující se specifickým problémům současného sportu. Naučíme vás pravidla a metodikuvybraných sportů a získáte znalosti z managementu a marketingu sportu. Také získáte přehled o možnostech podnikání ve sportu a o nabídce sportovních služeb a budete se orientovat v otázkách problematiky zdravého životního stylu, tělocvičné rekreace a volnočasových aktivit.
Po studiu můžete najít uplatnění na pozicích středního a vyššího managementu ve stávajících sportovních klubech a organizacích, ve firmách, které vyrábějí a prodávají sportovní zboží, v zařízeních, které nabízejí rekreačně nebo rehabilitačně zaměřené programy, v reklamních a marketingových společnostech se sportovní specializací, v cestovních kancelářích, v komunální sféře, v práci pro handicapované občany, pro děti a mládež, v oblasti nabídky sportovních služeb, v podnikatelské činnosti ve sportu.Profese

 • Manažer v oblasti nabídky sportovních služeb různého charakteru
 • Odborník v organizování sportovní činnosti a soutěží pro handicapované sportovce
 • Pracovník reklamních a marketingových agentur se sportovním zaměřením
 • Pracovník Sportovních center ČR
 • Instruktor
 • Školitel
 • Manažer sportovních klubů, tělovýchovných jednot, sdružení a organizací
 • Sportovní trenér
 • Kvalifikovaný odborník zabývající se zdravým životním stylem široké populace
 • Specialista na pořádání sportovních soutěží, turnajů od republikových po mezinárodní
 • Specialista pro vyhledávání sportovních talentů a pro práci s talentovanou mládeží
 • Poradce
 • Vedoucí výroby a prodeje sportovních produktů
 • Vedoucí sportovních středisek řízených armádou nebo policií ČR
 • Vedoucí odborů pro tělesnou výchovu a sport při zastupitelstvech krajů, měst a obcí
 • Vedoucí hospodářského nebo marketingového úseku sportovního klubu
 • Pracovník cestovních kanceláří s turistickými a sportovně-rekreačními programy

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S05
Název česky Sportovní management
Název anglicky Sports management
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra managementu
Garant doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Klíčová slova sociologie sportu
sportovní management
tělesná kultura
sportovní etika
sportovní marketing