Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Běžná doba studia v bakalářských programech je 3 roky.
 • Studium končí státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Úspěšní absolventi získají titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“ před jménem.

Informace pro „kombinované“ (dálkové) studium: výuka probíhá vždy v pátky (cca od 13-14h.) a některé soboty.

Studijní specializace Sportovní management

O studijním programu

Dobří sportovci staví na talentu a disciplíně. Na vrchol sportovního světa se ale dostanou jen ti, kteří mají po boku taky schopného manažera. Je to totiž on, kdo jim zajistí propagaci, sponzory, regeneraci i odborné vedení tréninkového procesu, stejně jako pomůže s orientací v moderních technologiích výroby sportovního zboží. Máte to v sobě? Pak nezbývá než se naučit plavat ve vodách sportovního byznysu.

Během tří let studia se dozvíte, co všechno obnáší pozice sportovního manažera a jak ji ustát. Poznáte zákony sportovního managementu a marketingu, proniknete do sociologie sportu a sportovní etiky. Stanete se odborníkem nejen v oblasti sponzoringu a sportovní reklamy, ale i zdravého životního stylu. Budete se orientovat v negativních jevech současného sportu a snažit se nacházet řešení k jejich odstranění.

Jaké předměty vás čekají?
● Sportovní management a marketing
● Profesní etika a etika sportu
● Sociologie a filozofie tělesné kultury
● Manažerské dovednosti
● Sportovní trénink
● Výběrový sport

Profese

 • Vedoucí odborů pro tělesnou výchovu a sport při zastupitelstvech krajů, měst a obcí
 • Sportovní trenér
 • Instruktor
 • Vedoucí sportovních středisek řízených armádou nebo policií ČR
 • Manažer v oblasti nabídky sportovních služeb různého charakteru
 • Kvalifikovaný odborník zabývající se zdravým životním stylem široké populace
 • Odborník v organizování sportovní činnosti a soutěží pro handicapované sportovce
 • Vedoucí výroby a prodeje sportovních produktů
 • Manažer podniku
 • Specialista na pořádání sportovních soutěží, turnajů od republikových po mezinárodní
 • Specialista pro vyhledávání sportovních talentů a pro práci s talentovanou mládeží
 • Vedoucí hospodářského nebo marketingového úseku sportovního klubu
 • Manažer sportovních klubů, tělovýchovných jednot, sdružení a organizací
 • Pracovník reklamních a marketingových agentur se sportovním zaměřením
 • Školitel
 • Pracovník Sportovních center ČR
 • Pracovník cestovních kanceláří s turistickými a sportovně-rekreačními programy
 • Poradce

Dovednosti

 • Znalost nástrojů marketingové komunikace
 • Znalost marketingového mixu
 • Pochopení psychologických aspektů reklamy
 • Znalost etických práv a problémů ve sportovním prostředí
 • Analytické dovednosti
 • Tvorba strategické analýzy a plánů
 • Znalosti marketingové koncepce
 • Znalost HR managementu
 • Aplikace manažerských dovedností
 • Znalost systematických a analytických metod v managementu
 • Tvorba marketingové strategie a marketingového plánu
 • Sestavení komunikačního a mediálního plánu
 • Ekonomické analýzy hospodaření podniku

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Ekonomika a management
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S05
Název specializace česky Sportovní management
Název specializace anglicky Sports management
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra managementu
Zodpovědná osoba doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova sportovní management
sportovní etika
sportovní marketing
sociologie sportu
tělesná kultura
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Kontakt:

Šodková Iveta
Studijní oddělení

Phone number: +420 597 322 331
E-mail: iveta.sodkova@vsb.cz