• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
 • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Management

Informace pro uchazeče

Ve specializaci Management vás naučíme, jak zvládnout manažerské funkce, jak řídit ekonomické a sociální procesy různých typů organizačních subjektů, jak zvládat personální procesy včetně odměňování, jak využívat různé metody a techniky v managementu, jak uplatňovat sociologické a psychologické poznatky v řídící činnosti, jak řídit výrobní procesy a procesy služeb i jak založit a řídit rodinný podnik. Po studiu můžete najít uplatnění jako manažer v odborných manažerských funkcích na různých úrovních, v organizacích různé velikosti, vlastnické či právní formy, v různých odvětvích a oborech, českých i zahraničních organizacích, jako štábní specialista na různých úsecích organizace, jako odborník nebo manažer v poradenské a vzdělávací činnosti v oboru management i jako samostatný podnikatel.

Profese

 • Specialista reportingu
 • Personální specialista
 • Junior controller
 • Junior specialista pro analýzu dat
 • Junior konzultant v oblasti projektového managementu
 • Vedoucí kanceláře
 • Asistent ředitele (generálního, ekonomického, provozního, personálního)
 • Koordinátor pracovní agentury
 • Procesní specialista
 • HR administrátor
Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S03
Název česky Management
Název anglicky Management
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra managementu
Garant doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Klíčová slova manažerské funkce
řízení lidských zdrojů
výrobní management
manažerské metody a techniky
management