• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Studijní program Marketing

Informace pro uchazeče

V rámci tříletého bakalářského studijního programu Marketing jsou poskytovány teoretické i praktické znalosti komplexního charakteru, které jsou nutné pro práci na manažerských pozicích. Všeobecný ekonomický základ zahrnující znalosti z ekonomie, matematiky, statistiky, ekonomiky, práva a managementu umožňuje vytvářet klíčové kompetence budoucích absolventů rozvíjených v předmětech jednotlivých specializací - specializaci Marketing a obchod a specializaci Marketingová komunikace. Studijní program je sestaven tak, aby studenti mohli ihned aplikovat získané znalosti v praxi nebo je mohli rozvíjet v navazujícím magisterském studiu programu Marketing a obchod.

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0414A050001
Název česky Marketing
Název anglicky Marketing
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra marketingu a obchodu
Garant doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Klíčová slova Obchod
Marketingová komunikace
Spotřebitelské chování
Marketing
Online marketing