• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
 • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Marketing a obchod

Informace pro uchazeče

Specializace Marketing a obchod je určena uchazečům, kteří se zajímají o marketingový výzkum, psychologické a sociologické aspekty chování spotřebitele, maloobchod a obchodní činnosti. Studenti se mimo jiné naučí segmentovat trh, orientovat se ve specifických aplikačních oblastech marketingu, připravit a realizovat marketingový výzkum, identifikovat chování spotřebitele, realizovat obchodní a logistické operace, vytvořit jednoduché webové stránky a orientovat se v použití sociálních médií. Kromě studia odborných předmětů jako je Marketingové aplikace, Marketingový výzkum, Obchodní činnosti, E-marketing, Spotřebitelské chování, Sociologie a Psychologie studenti absolvují semestrální praxi ve firmě.

Profese

 • Marketingový manager ve veřejných institucích
 • Category manager v maloobchodu nebo velkoobchodu
 • Obchodní logistik v komerčních společnostech
 • Projekt manager ve výzkumné agentuře
 • Logistik manager v maloobchodu
 • Manažer v marketingovém nebo obchodním oddělení společností
 • Manažer v maloobchodní jednotce (hypermarket, supermarket)
 • Obchodní reprezentant společností
 • Account manager ve výzkumné agentuře

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S02
Název česky Marketing a obchod
Název anglicky Marketing and business
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra marketingu a obchodu
Garant doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Klíčová slova Obchod
Marketingový výzkum
Marketingový mix
Spotřebitelské chování
E-marketing