• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Marketingová komunikace

Informace pro uchazeče

Specializace Marketingová komunikace je určena uchazečům, kteří se zajímají o tvorbu reklamy, on-line marketing a komunikaci prostřednictvím médií. Studenti se mimo jiné naučí orientovat se v aplikaci jednotlivých nástrojů marketingové komunikace, sestavit komunikační a mediální plán, vytvořit jednoduché webové stránky, zpracovat texty (copywriting) pro komunikaci v klasických médiích i na webu a sociálních sítích a sestavit jednoduché grafické vizuály. Kromě studia odborných předmětů jako je Marketingová komunikace, Mediální komunikace, Public relations, Copywriting, Reklamní grafika a E-marketing studenti absolvují semestrální praxi v agentuře.

Uplatnění absolventa

Studium specializace Marketingová komunikace je zaměřeno na uplatnění absolventů především v odděleních marketingové komunikace komerčních společností a veřejných institucí, v reklamních agenturách, v mediálních agenturách, tradičních médiích a společnostech zabývajících se online marketingem. Mezi typické pracovní pozice absolventa specializace Marketingová komunikace patří: manager komunikace v komerční společnosti nebo veřejné instituci, tiskový mluvčí (PR manager) ve společnostech a institucích, manager v médiích, account manager v reklamní agentuře, copywriter, online marketingový specialista, produktový specialista v e-shopu, content manager pro webové stránky, správce sociálních médií.

Studijní plány

Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S01
Název česky Marketingová komunikace
Název anglicky Marketing Communication
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra marketingu a obchodu
Garant doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Klíčová slova Public relations
Marketingová komunikace
Sociální média
Copywriting
Mediální komunikace