• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
 • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Marketingová komunikace

Informace pro uchazeče

Specializace Marketingová komunikace je určena uchazečům, kteří se zajímají o tvorbu reklamy, on-line marketing a komunikaci prostřednictvím médií. Studenti se mimo jiné naučí orientovat se v aplikaci jednotlivých nástrojů marketingové komunikace, sestavit komunikační a mediální plán, vytvořit jednoduché webové stránky, zpracovat texty (copywriting) pro komunikaci v klasických médiích i na webu a sociálních sítích a sestavit jednoduché grafické vizuály. Kromě studia odborných předmětů jako je Marketingová komunikace, Mediální komunikace, Public relations, Copywriting, Reklamní grafika a E-marketing studenti absolvují semestrální praxi v agentuře.

Profese

 • Tiskový mluvčí (PR manager) ve společnostech a institucích
 • Manažer v médiích
 • Online marketingový specialista
 • Copywriter
 • Produktový specialista v e-shopu
 • Správce sociálních médií
 • Manažer komunikace v komerční společnosti nebo veřejné instituci
 • Content manager pro webové stránky
 • Account manager v reklamní agentuře

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S01
Název česky Marketingová komunikace
Název anglicky Marketing Communication
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra marketingu a obchodu
Garant doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Klíčová slova Public relations
Marketingová komunikace
Sociální média
Copywriting
Mediální komunikace