Studijní program Finance

Informace pro uchazeče

Doktorské studium ve studijním programu Finance navazuje na absolvování navazujících magisterských studijních programů na fakultě, zejména Finance a Finance a Účetnictví. Obecně lze však nastoupit do studia z jakéhokoliv studijního programu.
Studium na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava je koncipováno jako 4leté. Studium se uskutečňuje dle osobních studijních plánů doktoranda, ve kterém se studentovi stanoví, které předměty jsou pro něj povinné a jaké jsou podrobnosti a časové rozvržení jeho dalšího studia i odborné vědecké činnosti, studium na jiných pracovištích, včetně zahraničních, zaměření disertační práce a pedagogické aktivity.

Uplatnění absolventa

Absolventi doktorského studijního programu Finance budou schopni aplikovat vědeckou metodologii a pokročilé techniky ve finančních procesech a všech sférách spojených s finančním řízením. Hlavní uplatnění absolventů jako vědeckých pracovníků je ve vědecko-výzkumných institucích a na vysokých školách. Dále pak v národním hospodářství, na vedoucích místech ve sféře řízení výrobních a obchodních organizací, komerčním a investičním bankovnictví, pojišťovnictví a dalších institucích finančního trhu.
Jako typizované pozice lze uvést:
- akademický pracovník,
- finanční analytik,
- riskmanager,
- výzkumný pracovník.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód P0412D050003
Název česky Finance
Název anglicky Finance
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra financí
Garant prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Klíčová slova Finance podniku
Finanční trhy
Bankovnictví a pojišťovnictví
Mezinárodní finance
Finanční rozhodování