Studijní program Ekonomie

Informace pro uchazeče

Doktorské studium v programu Ekonomie je určeno absolventům magisterských studijních programů se silným zájmem o ekonomickou teorii, její aplikace, ekonometrii a modelování. Studium v programu směřuje studenty k tomu, aby si osvojili výzkumné dovednosti a na závěr studia předložili původní doktorskou disertační práci přinášející nové a významné vědecké poznatky.

Uplatnění absolventa

Struktura studia v programu Ekonomie umožňuje, aby se jeho absolventi uplatnili v oblasti pedagogizace ekonomických disciplín, v ekonomickém výzkumu, v mezinárodních ekonomických organizacích, ve státní správě, v analytických činnostech na makro- i mikroúrovni, a v ekonomicky zaměřených masmédiích. Vzhledem k širokému teoretickému základu kvalifikace absolventů lze předpokládat jejich značnou adaptabilitu ve vztahu k jednotlivým činnostem v rámci ekonomie a ekonomiky.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód P0311D050003
Název česky Ekonomie
Název anglicky Economics
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra ekonomie
Garant prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
Klíčová slova Kvantitativní metody analýzy
Obecná ekonomická teorie
Ekonomie