Studijní program Systémové inženýrství a informatika

Informace pro uchazeče

Obor Systémové inženýrství a informatika kombinuje ekonomický směr vzdělání s dovednostmi systémového přístupu, modelování a schopnostmi aplikovat moderní informační techniky na typické úlohy systému řízení a informačního systému firem, korporací, institucí veřejné správy a ostatních organizací. Absolvent může působit jako analytik a vývojář systémů (řízení, informačních systémů, správa informací), specialista na projektové řízení, organizační pracovník na vyšších úrovních řízení.

Popis programu

Cílem studia je prostřednictvím vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve výzkumu a vývoji řešit konkrétní problémy v oblasti systémového inženýrství a manažerské informatiky. Studium je zaměřeno na prohloubení teoretického základu a na rozvoj nejnovějších poznatků světové úrovně ve studijním programu.

Odborné znalosti absolventa

Specialista, který je schopen na základě systémové analýzy se znalostí moderních metod, prostředků a informačních technologií, s uplatněním systémového přístupu, komplexně řešit složité problémy s ohledem na cíle a potřeby efektivního vývoje ekonomiky.

Odborné dovednosti absolventa

Jde o odborníka připraveného k samostatné vědecké práci spojené s analýzou a projektováním složitých informačních systémů, s tvorbou organizačních projektů, s plánováním, řízením a kontrolou realizace navržených projektů, s kvantitativní podporou managementu.

Obecné způsobilosti absolventa

Vést práci vědeckých týmů, komunikovat uvnitř týmu i s okolím, uplatňovat metody a metodiky vědecké práce odpovídající světové úrovni kontextu studijního programu.

Uplatnění absolventa

Absolvent doktorského studijního programu se uplatní jako vědecký pracovník na univerzitách, výzkumných a vývojových pracovištích v národním i mezinárodním měřítku. Je připraven na základě systémové analýzy se znalostí moderních metod, prostředků a informačních technologií, s uplatněním systémového přístupu, komplexně řešit složité problémy s ohledem na cíle a potřeby efektivního vývoje ekonomiky.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Kód P6209
Název česky Systémové inženýrství a informatika
Název anglicky Systems Engineering and Informatics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra systémového inženýrství
Garant prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
Klíčová slova modelování a prognozování časovýc řad
soft computing
umělé neuronové sítě
strojové učení
terorie systémů