Studijní program Systémové inženýrství a informatika

Informace pro uchazeče

Obor Systémové inženýrství a informatika kombinuje ekonomický směr vzdělání s dovednostmi systémového přístupu, modelování a schopnostmi aplikovat moderní informační techniky na typické úlohy systému řízení a informačního systému firem, korporací, institucí veřejné správy a ostatních organizací. Absolvent může působit jako analytik a vývojář systémů (řízení, informačních systémů, správa informací), specialista na projektové řízení, organizační pracovník na vyšších úrovních řízení.

Uplatnění absolventa

Absolvent doktorského studijního programu se uplatní jako vědecký pracovník na univerzitách, výzkumných a vývojových pracovištích v národním i mezinárodním měřítku. Je připraven na základě systémové analýzy se znalostí moderních metod, prostředků a informačních technologií, s uplatněním systémového přístupu, komplexně řešit složité problémy s ohledem na cíle a potřeby efektivního vývoje ekonomiky.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód P6209
Název česky Systémové inženýrství a informatika
Název anglicky Systems Engineering and Informatics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra systémového inženýrství
Garant prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
Klíčová slova modelování a prognozování časovýc řad
soft computing
umělé neuronové sítě
strojové učení
terorie systémů