Studijní program Hospodářská politika a správa

Informace pro uchazeče

Program Hospodářská politika a správa je prestižním, dynamickým a perspektivním oborem, který nabízí studentům komplexní finanční vzdělání. Absolventi jsou připraveni pro vysoce kvalifikované odborníky, kteří budou schopni komplexně a vědecky řešit problematiku finančního řízení a rozhodování v oblasti výrobní a nevýrobních podniků, bankovnictví a pojišťovnictví, finančních trhů, mezinárodních financí a taktéž i rozpočtové (státní) sféře. Hlavní uplatnění absolventů jako vědeckých pracovníků je ve vědecko-výzkumných institucích a na vysokých školách, dále na vedoucích místech ve sféře řízení výrobních a obchodních organizací, komerčním a investičním bankovnictví, pojišťovnictví a dalších institucích finančního trhu.

Popis programu

Cílem studia doktorského programu Hospodářská politika a správa je připravit vysoce kvalifikované odborníky, kteří budou schopni komplexně a vědecky řešit problematiku finančního rozhodování a řízení v oblasti podniků, bankovnictví, kapitálových trhů, pojišťovnictví, mezinárodních financí a rozpočtové sféry.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi programu budou schopni aplikovat vědeckou metodologii a techniky aplikovatelné ve finančních procesech a všech sférách spojených s finančním řízením. Hlavní uplatnění absolventů jako vědeckých pracovníků je ve vědecko-výzkumných institucích a na vysokých školách. Dále pak v národním hospodářství na vedoucích místech ve sféře řízení výrobních a obchodních organizací, komerčním a investičním bankovnictví, pojišťovnictví a dalších institucích finančního trhu.

Odborné dovednosti absolventa

provádění finančních analýz, • řešení úloh finančního rozhodování, • hodnocení investičních projektů, • sestavování kalkulací nákladů a tvorba cen, • orientace v manažerském účetnictví, • porozumění principům zdaňování a daním • orientace v oblasti bankovního a pojistného trhu, • porozumění řízení komerčních bank, investičních společností a fondů a pojišťoven, • oceňování majetku, cenných papírů a firem • vytváření finančních modelů, • řízení portfolií finančních aktiv, • orientace v oblasti mezinárodních financí, mezinárodních finančních institucí a mezinárodních soustav

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi jsou po úspěšném studiu připraveni pro vysoce kvalifikované pozice, na kterých budou schopni vykonávat analytické práce a manažerské funkce na úrovni středního a vrcholového stupně řízení podniků, bank, pojišťoven a ostatních bankovních a nebankovních institucí.

Uplatnění absolventa

Absolventi programu Hospodářská politika a správa najdou uplatnění zejména ve finančních útvarech firem výrobního i obchodního charakteru, v odborných funkcích v oblasti finanční kontroly, ve vedoucích funkcích v bankovní sféře a dalších institucích finančního trhu, v činnosti finančních a daňových poradců, apod.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Kód P6202
Název česky Hospodářská politika a správa
Název anglicky Economic Policy and Administration
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra financí
Garant prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Klíčová slova oceňování a akvizice
mikroekonomie a makroekonomie
mezinárodní finance
finanční trhy
finanční rozhodování a modelování