Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Ekonomika a management

Informace pro uchazeče

Doktorské studium v oboru Podniková ekonomika a management umožňuje svou strukturou a obsahovým zaměřením navázat na znalosti získané z magisterského studia tohoto oboru. Jde o významně výzkumně orientované znalosti a dovednosti spojené se studiem řady předmětů, které jsou vázány na funkční oblasti podnikových systémů. V rámci vědecko-výzkumné přípravy jsou posluchači připravováni v předmětech včetně aplikace řady exaktních metod, které umožňují zvýšit efektivnost jak analytické činnosti v podniku, tak hledání a hodnocení variant řešení různých podnikových problémů. V rámci studia studenti také zpracovávají výzkumně odborné práce s využitím exaktních metod a přístupů k řešení témat těchto prací. Tyto práce pak mají umožnit zpracování konečné doktorské disertační práce s významným obsahem této práce orientovaným jako práce výzkumného charakteru. Zpracování této práce je vrcholným cílem doktorského studia v uvedeném oboru. Po celé studium jsou posluchači vedeni odborně fundovanými školiteli.
Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
němčina
angličtina
Kód P6208
Název česky Ekonomika a management
Název anglicky Economics and Management
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra managementu
Garant prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Klíčová slova analytické činnosti a metody analýzy, systémy komunikace
účetnictví, obchodní právo, finanční řízení, podnikání
Podniková ekonomika, management, marketing a obchod
lidské zdroje, výkonnost podniku
systémy a metody rozhodování, organizace a organizační struktury
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem Přihláška

Tady muze byt libovolny text....