Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Systémové inženýrství a informatika

Informace pro uchazeče

Doktorské studium programu Systémové inženýrství a informatika (SEI) navazuje na na absolvování navazujících studijních programů, na Ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava zejména program Informační a znalostní management. Doktorské studium SEI je na ekonomické fakultě koncipováno jako 4-leté a absolvent získává titul Ph.D. Studium je možné studovat v prezenční nebo kombinované formě studia, v českém nebo anglickém jazyce.
Studium se skládá ze studijní části ukončené státní doktorskou zkouškou a vědecko-odbornou části zaměřené na zpracování disertační práce ukončené její obhajobou. Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia v doktorském studijním programu se používá jednotný kreditový systém, který je kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů.
Studijní program vychovává odborníky, kteří umí efektivně vyvíjet nebo řídit systémy na základě analýzy dat a s podporou inteligentních nástrojů. Studijní program má interdisciplinární charakter a propojuje oblasti vzdělávání ekonomické obory a informatiku, což dává vzniknout velmi širokému poli uplatnění absolventů jak v oblasti vědy a výzkumu, ale také v podnikové praxi a ve vládních institucích.

Profese

 • Big data analytik
 • Výzkumný pracovník
 • System Administrator
 • Manažer a specialista řízení rizik
 • Akademický pracovník
 • Project portfolio manager se zaměřením na tvorbu dotačních strategií pro rozvoj firem, obcí a měst
 • IT analytik
 • Vývojový IT pracovník

Dovednosti

 • Tvorba metodik
 • Návrh a implementace fuzzy expertních systémů na bázi logického paradigmatu programování
 • Projektování a správu znalostních a soft computingových systémů
 • Znalost systematických a analytických metod v managementu
 • Algoritmy a datové struktury
 • Analýza a modelování procesů
 • Koordinace a vedení týmu technických a analytických pracovníků
 • Analytické dovednosti
Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0311D050019
Název programu česky Systémové inženýrství a informatika
Název programu anglicky Systems Engineering and Informatics
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra systémového inženýrství
Garant prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Informatika
Klíčová slova umělá inteligence a expertní systémy
modelování a optimalizace systémů
systémy na podporu rozhodování
kvantitativní metody ekonomické analýzy
vytěžování znalostí
Zeptejte se nás Stáhnout popis v PDF Zaslat e-mailem

Kontakt:

Ing. Želasková Sylvie
Referentka pro doktorská studia

Phone number: +420 597 322 019
Phone number: +420 597 322 001
E-mail: sylvie.zelaskova@vsb.cz