• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Studijní program Veřejná ekonomika a správa

Informace pro uchazeče

Bakalářský studijní program Veřejná ekonomika a správa je určen jak budoucím a stávajícím pracovníkům na ekonomicko-správních pozicích ve veřejné správě a dalších segmentech veřejného sektoru, tak těm, kteří chtějí porozumět vazbám a vztahům vně veřejného sektoru i mezi veřejným a soukromým sektorem v rámci národní ekonomiky.

Profese

  • Specializovaný referent nebo úředník na úseku finanční, vnitřní, daňové, školské, sociální, zdravotní a dopravní správy
  • Administrativní a spisový pracovník
  • Správce veřejného majetku
  • Organizační specialista v oblasti zabezpečení vnitřní správy a partnerských projektů
  • Ekonom v organizacích veřejného i občanského sektoru
  • Projektový manažer
  • Správce rozpočtu na všech úrovních veřejné správy
  • Kontrolor ve veřejné správě
Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0312A050001
Název česky Veřejná ekonomika a správa
Název anglicky Public Economics and Administration
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra veřejné ekonomiky
Garant doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Klíčová slova neziskové organizace
veřejné finance
veřejný sektor
veřejná ekonomie
veřejná správa