• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Ekonomický rozvoj

Informace pro uchazeče

Ekonomický rozvoj nabízí studium, v jehož rámci si studenti osvojují znalosti zejména v oblastech ekonomické teorie (mikroekonomie, makroekonomie a mezinárodní ekonomie), hospodářské politiky, veřejných financí, bankovnictví a monetární politiky, regionálního rozvoje a zaměstnanosti (včetně personalistiky), přičemž získávají přehled také o fungování podniků a managementu. Studenti jsou zároveň přístupnou formou seznamováni s kvantitativními a kvalitativními metodami ekonomické analýzy, které významně posilují schopnost absolventů specializace aplikovat získané odborné znalosti v praxi. V rámci studia jsou výrazně podporovány studijní i praktické stáže v mezinárodních studijních programech (např. Erasmus, free-movers) či institucích, které studentům umožňují získávat cenné zahraniční zkušenosti, což je jejich konkurenční výhodou na trhu práce.

Uplatnění absolventa

Studijní specializace Ekonomický rozvoj poskytuje kvalitní vzdělání v oblasti ekonomie, praktické hospodářské politiky a jeho uplatnění ve firemní i veřejné sféře. Díky vzdělání v této studijní specializaci získávají absolventi širokou uplatnitelnost na regionálním, národním i globálním trhu práce zejména v profesích:
• referent v institucích státní správy a samosprávy,
• specialista v oblasti regionálního rozvoje,
• specialista služeb zaměstnanosti,
• ekonom práce,
• personalista,
• bankovní ekonom,
• finanční analytik,
• projektový manažer.
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S02
Název česky Ekonomický rozvoj
Název anglicky Economic Development
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra národohospodářská
Garant prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Klíčová slova Hospodářská politika
Ekonomický růst a rozvoj
Studium odpovídající aktuálním výzvám a potřebám trhu práce
Ekonomie
Moderní, projektově orientovaný způsob výuky