• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Mezinárodní ekonomické vztahy

Informace pro uchazeče

Studijní specializace Mezinárodní ekonomické vztahy nabízí studium zaměřené především na mezinárodní dimenzi ekonomické teorie a ekonomických vztahů, což absolventům umožňuje orientovat se v ekonomických záležitostech v mezinárodním měřítku a nacházet praktické uplatnění nejen v České republice, ale i v zahraničí. Kromě základů ekonomické teorie a hospodářské politiky, se studenti zaměřují na otázky týkající se globalizace, mezinárodního obchodu, ekonomické integrace v regionálním, evropském a mezinárodním měřítku či projektového a dotačního managementu. V rámci studia mohou studenti dále rozšiřovat své znalosti prostřednictvím studijních stáží na zahraničních univerzitách či získávat pracovní zkušenosti na domácích i zahraničních pracovních stážích (např. v institucích Evropské unie).

Profese

  • Finanční analytik
  • Specialista v oblasti regionálního rozvoje
  • Odborný konzultant v podnicích, útvarech státní správy a samosprávy
  • Referent v útvarech státní správy a samosprávy
  • Ekonom v neziskových organizacích municipalitách, národních a mezinárodních institucích a organizacích
  • Specialista na vnější ekonomické vztahy a zahraničně obchodní činnost
  • Projektový manažer
Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S01
Název česky Mezinárodní ekonomické vztahy
Název anglicky International Economic Relations
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra evropské integrace
Garant prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Klíčová slova Studium odpovídající aktuálním výzvám a potřebám trhu práce
Ekonomie
Mezinárodní integrace a Evropská unie
Moderní, projektově orientovaný způsob výuky
Hospodářská politika a mezinárodní obchod