• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Mezinárodní ekonomické vztahy

Informace pro uchazeče

Studijní specializace Mezinárodní ekonomické vztahy nabízí studium zaměřené především na mezinárodní dimenzi ekonomické teorie a ekonomických vztahů, což absolventům umožňuje orientovat se v ekonomických záležitostech v mezinárodním měřítku a nacházet praktické uplatnění nejen v České republice, ale i v zahraničí. Kromě základů ekonomické teorie a hospodářské politiky, se studenti zaměřují na otázky týkající se globalizace, mezinárodního obchodu, ekonomické integrace v regionálním, evropském a mezinárodním měřítku či projektového a dotačního managementu. V rámci studia mohou studenti dále rozšiřovat své znalosti prostřednictvím studijních stáží na zahraničních univerzitách či získávat pracovní zkušenosti na domácích i zahraničních pracovních stážích (např. v institucích Evropské unie).

Uplatnění absolventa

Studijní specializace Mezinárodní ekonomické vztahy nabízí kvalitní vzdělání bakalářského stupně studia v oboru ekonomie se zaměřením na její praktické uplatnění v hospodářskopolitické a firemní praxi v mezinárodním kontextu. Díky tomu získávají absolventi široké uplatnění ve veřejné a soukromé sféře a to v regionálním, národním a evropském a mezinárodním prostředí.

Vybrané typické pracovní pozice absolventa studijní specializace Mezinárodní ekonomické vztahy:

• ekonom v neziskových organizacích, municipalitách, národních a mezinárodních institucích a organizacích,
• referent v útvarech státní správy a samosprávy,
• specialista na vnější ekonomické vztahy a zahraničně obchodní činnost,
• specialista v oblasti regionálního rozvoje,
• finanční analytik,
• projektový manažer,
• odborný konzultant v podnicích, útvarech státní správy a samosprávy.
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód S01
Název česky Mezinárodní ekonomické vztahy
Název anglicky International Economic Relations
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra evropské integrace
Garant prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Klíčová slova Studium odpovídající aktuálním výzvám a potřebám trhu práce
Ekonomie
Mezinárodní integrace a Evropská unie
Moderní, projektově orientovaný způsob výuky
Hospodářská politika a mezinárodní obchod