Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mezinárodní vědecká konference RASPO 2024

 11. 11. 2024, 9:00 - 16:00
 Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava,
Mezinárodní vědecká konference „Rozvoj a správa příhraničních oblastí České republiky a Polska – podpora udržitelného rozvoje“

Ekonomické fakulta VŠB-TU Ostrava pořádá dne 11. 11. 2024 mezinárodní vědeckou konferenci „Rozvoj a správa příhraničních oblastí České republiky a Polska – podpora udržitelného rozvoje“.

Cílem konference je otevřít prostor pro vědeckou diskuzi nad současnými a budoucími otázkami rozvoje česko – polského příhraničí.

Tematické zaměření konference:

Veřejná ekonomika a správa

 • Ekonomika a veřejné služby na místní úrovni
 • Implementace veřejných politik v příhraničních oblastech
 • Nestátní neziskový sektor a jeho působení na lokální úrovni
 • Kultura, národnostní menšiny a migrace

Podniková ekonomika a management

 • Řízení lidských zdrojů
 • Společenská odpovědnost firem
 • Strategický management
 • Digitalizace v řízení firem

Udržitelný rozvoj

 • Ekonomické a sociální problémy udržitelného rozvoje
 • Udržitelná veřejná správa a přeshraniční spolupráce
 • Doprava a snižování znečišťování ovzduší
 • Ekologie a efektivní nakládání s odpady

Konferenčními jazyky jsou čeština, angličtina, polština a slovenština.

Konference je pořádána v rámci udržitelnosti projektu č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0003093 „Zvýšení znalostí a dovedností vysokoškolských studentů v oblasti implementace veřejných politik v České republice a Polsku a zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce“ a projektu č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001981 „Rozvoj kompetencí a zlepšení uplatnitelnosti vysokoškolských studentů na trhu práce v oblasti služeb veřejného sektoru“ (Program Interreg V-A Česká republika-Polsko).

Webové stránky konference vč. přihlášky naleznete ZDE

  49.830799N; 18.162804E
Vloženo: 2. 7. 2024
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: 165 - Oddělení vnějších vztahů
Kontaktní osoby:  Ing. Eva Ardielli, Ph.D.
Zpět