Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rozvoj a správa příhraničních oblastí České republiky a Polska - podpora udržitelného rozvoje

4. mezinárodní vědecká konference

17. - 18. června 2021 ONLINE

Pozvánka zde (PDF)


Přístup do konference: Konference RASPO 2021


Logo_cz_pl_eu_barevne

Konference je financována z projektu č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0001981 Rozvoj kompetencí a zlepšení uplatnitelnosti vysokoškolských studentů na trhu práce v oblasti služeb veřejného sektoru(Program Interreg V-A Česká republika-Polsko).

Termín konání

17. - 18. června 2021

Konferenci pořádá katedra veřejné ekonomiky, VŠB - Technické univerzity Ostrava.

!RASPO ONLINE!

Vzhledem k aktuální situaci bude konference pořádána online.

raspo

Místo konání

Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava
Budova E, Havlíčkovo nábřeží 38a
702 00 Ostrava 1

Garant konference

doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.

vedoucí katedry veřejné ekonomiky,
VŠB - Technické univerzity Ostrava


Záštitu nad konferencí převzal děkan fakulty

doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.