VŠB – Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakulta
Katedra veřejné ekonomiky

 

 znak-EkF

 pořádá
ve dnech 11. - 12. září 2018


2. mezinárodní vědeckou konferenci

Rozvoj a správa příhraničních oblastí České republiky a Polska - podpora udržitelného rozvoje

 Konference je pořádaná ve spolupráci se statutárním městem Ostrava

OSTRAVA

Záštitu nad konferencí převzala doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora statutárního města Ostravy

Pozvánka na konferenci (formát: PDF, 183kB).

EN For information in English pleace click here. EN


© 2019 VŠB-TU Ostrava