Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mezinárodní vědecká konference RASPO 2022 na EKF

 8. 9. 2022, 10:00 - 16:00
 Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava, Budova E, Havlíčkovo nábřeží 38a
Mezinárodní vědecká konference „Rozvoj a správa příhraničních oblastí České republiky a Polska – podpora udržitelného rozvoje“

Katedra veřejné ekonomiky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pořádá v dne 8. 9. 2022 mezinárodní vědeckou konferenci „Rozvoj a správa příhraničních oblastí České republiky a Polska – podpora udržitelného rozvoje“.

Cílem konference je otevřít prostor pro vědeckou diskuzi nad současnými a budoucími otázkami rozvoje česko – polského příhraničí.

Tematické zaměření konference:

• Ekonomické a sociální problémy udržitelného rozvoje
• Ekonomika a veřejné služby na místní úrovni
• Implementace veřejných politik v příhraničních oblastech
• Udržitelná veřejná správa a přeshraniční spolupráce
• Nestátní neziskový sektor a jeho působení na lokální úrovni
• Kultura, národnostní menšiny a migrace
• Doprava a snižování znečišťování ovzduší
• Dostupnost bydlení a bytová politika
• Ekologie a efektivní nakládání s odpady

Konferenčními jazyky jsou čeština, angličtina, polština a slovenština.

Konference je financována z projektu č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0003093 „Zvýšení znalostí a dovedností vysokoškolských studentů v oblasti implementace veřejných politik v České republice a Polsku a zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce“ (Program Interreg V-A Česká republika-Polsko).

Webové stránky konference vč. přihlášky naleznete ZDE

  49.8400552371713N; 18.2931732267225E
Vloženo: 25. 7. 2022
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: 165 - Oddělení vnějších vztahů
Kontaktní osoby:  Ing. Eva Ardielli, Ph.D.
Zpět