Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Uchazeč : doc. Dr. Ing. Jan Libich
Pracoviště:  Katedra ekonomie, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Obor:  Ekonomie
Hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem byla schválena VR fakulty dne 24. 4. 2019 ve složení:
Předseda: prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta
Členové:

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
CERGE-EI, Univerzita Karlova, Praha

 

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví

 

prof. Ing. Karel Janda, MA., Dr., Ph.D.
Univerzita Karlova, Institut sociálních věd

 

prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta

Uchazeč : doc. Dr. Ing. Martin Melecký, Ph.D.
Pracoviště:  Katedra ekonomie, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Obor:  Ekonomie
Hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem byla schválena VR fakulty dne 24. 4. 2019 ve složení:
Předseda: prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta
Členové:

prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta

 

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislavě