Uchazeč:  Ing. Sylvia Jenčová, PhD.
Pracoviště: Fakulta managementu, Prešovská univerzita v Prešově
Obor: Finance
Habilitační komise byla schválena VR fakulty dne 10. 10. 2018 ve složení:
Předseda: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Členové: prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Bohumil Král, CSc., Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žilině
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc., Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita

Uchazeč:  Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Pracoviště: Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Obor: Systémové inženýrství a informatika
Habilitační komise byla schválena VR fakulty dne 25. 4. 2018 ve složení:
Předseda: prof. Ing. Dušan Marček, CSc., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Členové: prof. Ing. Ivan Brezina, CSc., Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze
doc. Ing. Vladimír Úradníček, PhD., Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava