Uchazeč: Ing. Jiří Balcar, Ph.D.
Pracoviště: Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Obor: Ekonomie
Habilitační komise byla schválena VR fakulty dne 30. 1. 2019 ve složení:
Předseda: prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Členové:

prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - Provozně ekonomická fakulta, Mendelovy univerzity v Brně
prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. - Národohospodárská fakulta, Ekonomickej univerzity v Bratislave
doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A. - Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D. - Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava

Uchazeč: Ing. Zuzana Brixiová, Ph.D.
Pracoviště: Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Obor: Ekonomie
Habilitační komise byla schválena VR fakulty dne 30. 1. 2019 ve složení:
Předseda: prof. Ing. Václav Jurečka, CSc., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Členové:

prof. Roman Horváth, Ph.D. – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
prof. Dr. Ing. Jan Frait – Česká národní banka Praha
prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. – Vysoká škola finanční a správní
prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. – Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava

Uchazeč: Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Pracoviště: Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Obor: Podniková ekonomika a management
Habilitační komise byla schválena VR fakulty dne 30. 1. 2019 ve složení:
Předseda: prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Členové:

prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr. MBA - Fakulta podnikatelská VUT v Brně
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. - Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze
prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. - Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislavě
doc. Ing. Pavla Macurová, CSc. - Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava