Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Uchazeč:

Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.

Pracoviště:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická

Obor:

Ekonomie

Habilitační komise byla schválena VR fakulty dne 19. 6. 2019 ve složení:

Předseda:

prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava

Členové:

 

 

prof. Ing. Ján Lisý, PhD., Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Mária Uramová, PhD., Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Ing. Václav Jurečka, CSc., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava

doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Uchazeč:

Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.

Pracoviště:

VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Obor:

Ekonomie

Habilitační komise byla schválena VR fakulty dne 14. 4. 2020 ve složení:

Předseda:

prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava

Členové:

 

 

prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita

doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava

doc. Ing. Petr Toth, Ph.D., Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., Ekonomická fakulta, JČU v Českých Budějovicích

Uchazeč:

Ing. Martin Hodula, Ph.D.

Pracoviště:

VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomie

Obor:

Ekonomie

Habilitační komise byla schválena VR fakulty dne 14. 4. 2020 ve složení:

Předseda:

prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava

Členové:

 

 

prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., Obchodně-podnikatelská fakulta, Slezská univerzita v Opavě

doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.,Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze